Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2013

 

Stanje na pčelinjaku  

Tokom većeg dela decembra je vladalo znatno hladnije vreme i sneg, ali pokazalo se, da to nije izazvalo veće probleme ni za slabije rojeve, koji su dobro prebrodili taj period.

Reklo bi se da su pčelari zadovoljni snagom pčelinjih društava, nije primećeno veće slabljenje u odnosu na jesen.

Radovi na pčelinjaku

Prilikom pisanja o radovima na pčelinjaku za prethodne mesece, diskutovano je rano postavljanje pogača, a sada će se samo ponoviti mišljenje autora teksta da u najvećem broju slučajeva, još uvek nema posebne potrebe za preventivnim postavljanjem pogača tokom decembra. Bolje je pčele pustiti da miruju, čime će i manje hrane trošiti.

Treba prokontrolisati poletaljke i leta. Ukoliko su leta zaleđena ili ima uginulih pčela, očistiti ih i osloboditi ulaz u košnicu, a ako je mnogo mrtvih pčela može se posumnjati u pogledu stanja društva, ali je proveru ipak bolje ostaviti za nešto povoljnije vreme. To se napominje jer bi trebalo da pčelar može da odoli želji da otvara košnice u svakoj prilici, jer time uznemirava, pa i šteti pčelama. Kod košnica sa dubljim ramom (DB, pološka...), ali i kod LR i drugih nastavljača koje su sa više nastavaka, dešava se da se klube pčela oformi znatno niže od satonoša i da se pčele ne mogu videti pri podizanju poklopne daske. Pčelar početnik može da posumnja da li su pčele žive, ali opet kažemo, nije dobro a i ne vredi po svaku cenu težiti da se sve otvori i vidi.

Naravno, opet treba skrenuti posebnu pažnju na slučajeve kada pčelar sa razlogom sumnja u stanje hrane u košnicama. Najbolje bi bilo otvoriti nekoliko košnica da se utvrdi pravo stanje, pa zatim reagovati. U slučaju da zaista nema dovoljno hrane i da su medni venci potrošeni, onda davanje pogača predstavlja naravno spas za pčelinje društvo. U slučaju da venci nisu potrošeni, najbolje bi bilo eventualno stavljanje pogača odložiti za januar, februar (prema konkretnom stanju) a možda će se utvrditi da uopšte i nema potrebe za pogačama.

Pčelari koji nisu ranije izvršili tretman oksalnom kiselinom mogu to učiniti u ovom mesecu.

Ako se na poletaljkama uoče mrtve, raskomadane pčele, najverovatnije je reč o pticama, što može da se uoči i na krovovima košnica, ali može da se radi i o rovčici, da je ušla u košnicu. Pčelari koji na košnicama imaju žičane podnjače sa uloškama, izvlačenjem i pregledom uložaka mogu da utvrde dosta pokazatelja stanja društva i bez otvaranje košnice - gde se klube nalazi, koliko je, kakva je potrošnja hrane (po ulicama), ima li varoe, mrtvih pčela, vlage i slično.

Ostali radovi

Zimu bi trebalo iskoristiti za veću aktivnost na promociji i prodaji meda i drugih pčelinjih proizvoda: polena, propolisa, voska, matičnog mleča.

Vreme je i da pčelari koji žele da povećaju broj košnica potraže potencijalne proizvodjače i prodavce košnica i druge opreme. Ukoliko ih sami izradjuju, ili možda delimično izradjuju, takodje bi trebalo da se što pre organizuju za proizvodnju, nabave materijal i sl. Nekada je teško naći slobodnog proizvodjača košnica na proleće, pa bi to trebalo imati u vidu. Savetuje se i makar malo ulaganje, za početak, za opremu za sakupljanje cvetnog praha - skupljače, bilo podne bilo spoljašnje, zatim eventualno u izvestan broj nukleusa i slično. Zimski dani se koriste za kucanje i žičenje ramova, popravku praznih starih košnica i opreme, topljenje i zamenu voska.

Ukoliko vremenski uslovi dozvole, i sada, tokom decembra se mogu saditi sadnice medonosnog drveća i šiblja na pčelinjaku i okolini. Tu ustvari važi pravilo, da je to najbolje obaviti što pre, počev od oktobra, kao najidealnijeg, do proleća, kada se sadnja ne smatra idealnom.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u decembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice Decembar 2012.