Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2009

 

Stanje na pčelinjaku  

Generalno govoreći, pčelinja društva veoma dobro ulaze u zimu ove godine: snažna, sa manje varoe nego ranijih godina i sa dosta hrane. Ipak, ima i izuzetaka od ove konstatacije, najpre kada je u pitanju varoa. Iako su krajem leta neki pčelari izveštavali o vrlo malom opadanju varoe prilikom tretmana, kasnije je bilo izveštaja i o mnogo većem pa i zabrinjavajućem broju opalih varoa. Treba naglasiti da to nije tako masovno i takođe, nemaju ni sva društva na istom pčelinjaku  isto opadanje varoe.

U pčelinjim društvima je sve manje legla i uglavnom je nestalo, sa izuzecima u primorskim krajevima ili u nekim posebnim slučajevima kasne jesenje paše i sl.

Potrošnja hrane u košnici je sada najmanja zbog odsustva legla. Pčele miruju ali već krajem decembra će verovatno početi da neguju novo leglo, najpre samo mali broj a kasnije sve više.

Radovi na pčelinjaku

Pčelinja društva se sada mogu dodatno tretirati oksalnom kiselinom, pogodan je trenutak za to jer u košnicama uglavnom nema legla. Na ovoj stranici sajta se može videti Uputstvo o načinu tretiranja oksalnom kiselinom.

Na leta košnica treba postaviti ćešljeve ili neku drugu zaštitu (limove, letvice leta sa uzanim otvorom i sl. ) protiv ulaska miševa i rovčica.

Nema potrebe otvarati košnice osim ako je neophodna neka vađna intervencija. Iako neki pčelari (srećom retki) stavljaju šećerno - medne pogače još sada, smatramo da to ne treba raditi jer dodatno remeti zimovanje pčela a nije neophodno pošto je ovo period sa najmanjom potrošnjom hrane - oko 1kg ili i manje za mesec dana. Ako već postoji strah da pčele neće imati dovoljno hrane, pogače se mogu staviti krajem decembra ili u januaru. Mnogo je bolje, u takvim slučajevima otvoriti košnicu pri nekom topllijem danu i izvaditi iz sredine klubeta neki ram sa najmanje meda (ili prazan, u kome je bilo leglo). Njega staviti na sam kraj košnice ili van košnice a ostale ramove pribiti jedan uz drugi. Na taj način klubetu pčela su sada primaknuti ramovi sa medom sa strane.

Ostali radovi  

Novembar spada u najmirnije mesece na pčelinjaku, i kada je u pitanju aktivnost pčela a takođe i pčelara. Ali zato on predstavlja prelaz u aktivniji period, na koji se treba na vreme pripremiti. Naravno, pčelari sa manje košnica mogu obaviti svoje poslove za kratko vreme i često i u zadnji čas, ali pčelari sa velikim brojem košnica praktično neprekidno imaju puno posla.

Sada je pogodno da se prave ramovi za košnice, ili se nabavljaju, da se sastavljaju, buše, žiče. Postavljanje voštanih satnih osnova je najbolje ostaviti za proleće naredne godine, pred dodavanje ramova. Dotle, treba pretopiti vosak, ako to nije urađeno, zameniti za voštane osnove, pošto je dobro da one odstoje neko vreme a ne da se dodaju tek izlivene.

Pčelari koji nameravaju da uvećaju broj košnica i pčelinjih društava na pčelinjaku naredne godine, još sada započinju pripreme - nabavljaju materijal za košnice i ugovaraju izradu, ili se pripremaju da ih sami prave. Mogu se iskoristiti i već  upotrebljavane košnice ali ih najpre treba dobro očistiti i dezinfikovati (plamenom, živom sodom ili nekim drugim sredstvom za dezinfekciju).

Pčelinjak treba urediti, očistiti, a veoma je važno da se proveri da li košnice dobro stoje na postoljima, da li su postolja dobra i u slučaju potrebe to treba ispraviti.

Sadnju medonosnog drveća i šiblja  najbolje je obaviti što ranije da bi se biljke bolje primile i prilagodile.

Pčelari kojima je pčelarstvo više od hobija bi trebalo da rade na rešavanju svog statusa u pogledu zakonske procedure: registracija košnica (koja je obavezna sa sve držaoce pčela), registracija prostorija za vrcanje i čuvanje meda i dr. Na žalost, čini se da sadašnji zakonski propisi više sputavaju pčelarstvo nego što mu pomažu ali nadajmo se da će se to nekada promeniti.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru  prošle godine, možete se upoznati preko stranice novembar2008.