Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MART 2021

Stanje na pčelinjaku

Za sam početak marta se najavljuje lepo vreme za ovo doba godine a krajem prve nedelje očekuje se zahlađenje koje može da traje do oko sredine marta. Najverovatnije da zahlađenje neće da bude veliko, očekuju se jutarnje temperature oko nule i nešto ispod nule a nadajmo se da to neće nepovoljno da se odrazi za razvoj cvetnih pupoljaka bagrema koji sada upravo počinje. Po prognozi, u drugoj polovini meseca se očekuje lepo i relativno toplo vreme.

U gradovima i u krajevima gde vegetacija najranije kreće, cvetanje kajsije i dženerike je počelo na samom kraju februara a može da se smatra da će u Srbniji, u nizijskim krajevima, cvetanje tih prvih drvenastih medonoša da počne u prvim danima marta. U brdskim krajevima počeće kasnije a zbog predskazanog nadolazećeg hradnijeg talasa može da se dogodi da to cvetanje više zakasni i da se napravi velika razlika u cvetanju dženerike u niziji i u brdskim krajevima. To je neobično rano cvetanje, verovatno jedno od rekordno ranih. Po tome bi moglo da se očekuje i izuzetno rano cvetanje bagrema. Na drugoj strani, normalno je očekivati neki kišni i hladniji period bilo u martu bilo u aprilu, tako da će to u nekoj meri da uspori razvoj pupoljaka bagrema. Ipak, čak i sa tim eventualnim usporenjem, skoro je sigurno da ove godine možemo da očekujemo vrlo rano cvetanje bagrema - od 25-30. aprila, možda čak i pre, sve zavisi od temperaturnih uslova.

Pčelinja društva mnogo variraju po snazi, ima veoma dobrih ali je značajan deo i slabih, kao i kritičnih, koja će možda sada i da stradaju. Negovanje legla je počelo početkom febuara a krajem februara i početkom marta iz tog prvog legla masovno se legu pčele i matice počinju drugi ciklus nošenja. Potrošnja hrane je bila vrlo mala, zbog negovanja legla sada se sve više povećava, ali s obzirom na veliku blokadu legla medom, što je bio čest slučaj. znatan broj društava ne može dobro da se razvija zbog te blokada - pčele jednostavno ne mogu dovoljno brzo da stignu da uklone med i stvore prostor za negovanje legla. Situacija može još više da se usložni kada krene veći unos nektara i polena a takođe i u slučajevima gde su pčelari dodavali pogače i time uštedeli med u košnicama. Sve to ukazuje da ovaj mesec može da predstavlja veliki izazov kako za pčelare sa malim iskustvom, isto tako i za iskusne. Po svoj prilici, neće moći da se radi onako i onim tempom kako se obično radi u martu. Biće društava koja će zahtevati dužu strpljivu i pažljivu negu ali i onih kojima će biti potrebno intezivno proširenje pa verovatno i postavljanje prvih medišnih nastavaka još krajem marta. Sve naravno znači od konkretnih uslova na pčelinjaku, tipa košnice, pčelinje paše i vremenskih uslova. U svakom slučaju, treba biti spreman na sve varijante.

Krajem februara, društva su prosečno imala 3 rama sa leglom, približno veličine šake, a bolja društva 4 rama nešto većeg legla (govorimo najpre za DB košnice).

Radovi na pčelinjaku

Većina pčelinjih društava je do sada (početka marta) ostajala u približno istoj snazi kao što su bila početkom februara - deo starih pčela je uginuo i društva su u nekoj meri obnovljena mladim. Samo su jaka društva u nekoj meri brojno napredovala. Može da se očekuje da u prvoj polovini marta znatan deo društava tavori pa ni u kom slučaju ne treba a se žuri sa proširenjem legla. S obzirom da kreće cvetanje dženerike, u krajevima gde to predstavlja podsticajnu pašu može da se očekuje intezivan unos nektara i polena, pogotovo što je to kombinovano sa pašom od drugog medonosnog bilja. Pčelinja društva gde su na ramovima sa leglom veliki venci meda, mogu da imaju velike teškoće u razvoju - da budu privremeno blokirana polenom i nektarom. Naravno, tokom hladnijih dana, kada ne bude izletanja, pčele će nastojati da uklone tu blokadu, ali treba znati da to uopšte nije tako lako i da mnoga društva, pogotovo slabija, ne mogu da uspeju u tome. Mnogo bolje će se razvijati društva gde su veće površine legla na ramu, bez obzira ako na primer imaju i manje ramova sa leglom u poređenju sa društvima sa blokiranim leglom.

Zbog svega toga, sada bi bilo dobro da se putem otklapanja meda u mednim vencima na ramovima sa leglom obezbedi prostor za širenje legla. Za proširenje legla početkom marta još je rano da se dodaju novi ramovi, posebno ako nisu dovoljno zaleženi postojeći. Ukoliko iz bilo kojih razloga pčelar to ne može da otklapa medi, moraće ipak da pribegne dodavanju ramova, ali to će da vodi u preveliko širenje legla na stranu, kao "harmonika". Za rotiranje ramova sa leglom za 180 stepeni još je rano - to može da se radi kada se ustali toplije vreme i kada površine legla na ramovima prelaze bar 60%.

Ukoliko iz bilo kojih razloga u košnici nema dovoljno hrane, savetuje se prihranjivanje sirupom a ne stavljanje pogače. Sirup treba najpre dati u sasvim maloj količini, do oko 200ml, da se vidi da li će pčele uopšte da ga uzimaju. Dodaje se topao sirup i to ujutru ili oko podne, kako bi pčele imale vremena da ga preuzmu istog dana. Kada se utvrdi da preuzimaju, tada može da se dodaju i veće količine, kako bi se nadoknadile rezerve. U većini slučajeva to prihranjivanje nije potrebno, ali ipak, neki vid prihranjivanja može da bude poželjan, posebno u periodu kada pčele slabije izleću i kada prihrana manjim dozama može da bude podsticajna.

Primećuje se da je ove zime nešto uvećan broj društava koja su izgubila maticu ili kod kojih nešto nije u redu sa maticom. To je verovatno zbog vrlo nepovoljnih uslova za oplodnju matice prošle godine, a i zbog toga što je za zimovanje ostavljeno više društava sa starim maticama. Društva bez matice ili na neispravnim maticama treba rasformirati ili spojiti sa nekim drugim.

Ramove sa lošim saćem treba pripremati za vađenje iz košnice - radi toga med na njima treba otklapati kako bi ga pčele prenele. Takvi ramovi sa po malo meda se mogu sakupiti iz više košnica i staviti u posebno plodište koje ćemo postaviti preko plastične folije na plodište jedne košnice (koja ga ne prekriva potpuno). Na taj način pčele će moći da prenose med dole u plodište a to će posebno da im se olakša ako se med otklapa.

U drugoj polovini marta, posebno ako se ostvari prognoza o relativno lepom i toplom vremenu, može da se očekuje cvetanje raznih vrsta voća, vrbe ive, javora i nekog drugog drveća, kao i zeljastih biljaka, što će da pruži dobru podsticajnu pašu. Tada treba obavezno uraditi pregled društava i izvršiti proširenje legla. Kod srednjih i slabijih društava to ćemo raditi dodavanjem pogodnih praznih ramova ili izgrađenog saća a kod jačih društava možemo odmah da dodajemo satne osnove ili da kombinujemo dodavanje izgrađenog saća i osnova. Treba imati u vidu da je pčelama ppotreban prostor ne samo za leglo, već i za skladištenje meda i polena.

Vrlo je moguće da će ovog proleća, jakim društvima biti potrebno da se postavljaju medišni nastavci još krajem marta ili na samom početku aprila, jer tada može da se očekuje dobra prolećna paša a najavljuje se i lepo vreme. To se najpre odnosi na košnice sa manjom zapreminom plodišta (LR u jednom telu, DB10 i slično). Kod društava u LR košnicama sa plodištem u dva nastavka, ako je leglo bilo u gornjem nastavku, najverovatnije je da će krajem meseca pčele početi da neguju leglo i u donjem nastavku.

Na pčelinjacima obezbediti pojilice sa čistom vodom. Dobro je u nju sipati malo soli.

Ostali radovi

S obzirom na veoma rani početak voćne paše, mnogi poslovi koji bi se u uobičajenim okolnostima obavljali u aprilu, nameću se kao aktuelni još sada u martu. Pored drugih poslova, to će da znači i povećan pritisak na pčelare u smislu da moraju da obezbede sve što je potrebno za normalno održavanje i razvoj pčelinjih društava. Potrebno je nabaviti voštane osnove, ramove, ožičati ramove, kupiti šećer za prolećno prihranjivanje, pripremati medišne nastavke. Košnice iz kojih su pčelinja društva stradala treba dobro očistiti i dezinfikovati a zatim ako je potrebno popraviti i ofarbati - pripremiti za nova naseljavanja.

Na vreme treba registrovati pčelinjake i prijaviti broj košnica.

Sada je krajnji rok za prolećno sađenje medonosnog drveća i šiblja - treba izbegavati da se to radi u aprilu, kada vegetacija uveliko kreće.

 

17. marta je objavljena dopuna pčelarskih radova za mart