Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2010

 

Stanje na pčelinjaku  

Posle hladnijih dana krajem oktobra, sada su pčele ponovo imale priliku da izleću, što je dobro. Novembar je mesec mirovanja pčela, kada u košnicama uglavnom nema legla i potrošnja hrane je vrlo mala.

Manji broj uginulih pčela (desetak) koje se eventualno primete u košnici ne treba da zabrinjava pčelare početnike. To su najčće stare pčele ili pčele koje su se udaljile od klubeta i smrzle tokom noći.

Radovi na pčelinjaku

Lepi dani na početku novembra mogu se iskoristiti za obilaske pčelinjaka i završavanje poslova koji eventualno nisu uradjeni u oktobru - postavljanje češljeva na leta, uredjenje pčelinjaka i dr. Zbog pauze u negovanju legla, sada je pogodno vreme za tretman oksalnom kiselinom. Uputstvo za tretman dato je na stranici http://www.pcela.rs/oksalna_kis.htm

Prilikom tretmana oksalnom kiselinom može se ujedno videti snaga društva, po broju ramova zaposednutih pčelama. Ako je potebno, ti podaci se mogu zapisati u svesku za evidencije.

Pčelari koji su možda zabrinuti za stanje u nekoj košnici, mogu je otvoriti, pogledati i uraditi neku nužnu intervenciju - eventualno približiti neki ram sa medom bliže klubetu ili izmaći prazan ram iz centra klubeta. To može znatno da pomogne sigurnijem prezimljavanju društva u slučaju kritičnih zaliha hrane, ali ne bi trebalo da udje u redovnu praksu pčelarenja jer ipak predstavlja veliko uznemirenje pčelinjeg društva, posebno ako temperature nisu dovoljno visoke. Dakle, može se raditi samo u posebnim slučajevima.

Posmatranjem leta košnica može se videti da li eventualno miševi ili rovčice nisu ulazile - ako jesu, na poletaljkama će biti više izmrvljenog saća (miš) ili izgrickanih pčela (rovčica). Ako se primeti, pri sunčanom i toplom danu, da je ispred neke košnice neuobičajeno velika aktivnost pčela, to može biti znak da je nastala grabež. Društvo u takvoj košnici je najčće stradalo i tudje pčele raznose med. Takvu košnicu treba zatvoriti a ramovi sa medom se mogu staviti u druge košnice, skraja, ako stradalo društvo nije imalo simptome neke zaraze. Ipak, ne treba svako intezivno izletanje mešati sa slučajem grabeži jer se često radi o izletanjima pčela posle kišnih i hladnih dana, a tokom zime - sa pročisnim letovima.

U poslednje vreme kao da je nešto čća praksa ranog stavljanja pogača u košnice, još u oktobru ili novembru. Veliko je pitanje koliko je to opravdano, jer dodatno i najčće nepotrebno aktivira pčele. Potrošnja hrane u novembru je najmanja gledano za sve mesece tokom godine, a ni u decembru nije znatnije povećana, iako krajem decembra obično počne negovanje manjih površina novog legla.

Ostali radovi

Novembar je verovatno najmirniji mesec na pčelinjaku, a to se odnosi i na poslove van pčelinjaka, pa je to period odmora za pčelara. Na elinjacima sa većim brojem košnica sigurno da ima posla i u novembru, a to su u najviše slučajeva poslovi u radionici, ili nabavka materijala za izradu košnica, topljenje voska i dr.

Pčelari koji imaju viškove meda za prodaju trebalo bi više da se potrude oko reklame i prodaje meda - da nastupaju na izložbama, koriste sve prilike da promovišu med i pčelinje proizvode.

Na pčelinjaku i pored pčelinjaka treba saditi medonosno bilje - drveće i šiblje. Sada se može pripremiti zemlja i za setvu nekog bilja u proleće (facelija, neko lekovito - medonosno bilje i sl.)

Od sakupljenog propolisa treba napraviti alkoholni ekstrakt, ili neki drugi vid preparata (samleven propolis u medu, vodeni rastvor, mast i dr.)

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice http://www.pcela.rs/nov09.htm