Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MART 2020

Stanje na pčelinjaku

Na početku ovogodišnje sezone moglo je da se primeti da su pčelinja društva počela sa odgajivanjem legla možda nešto kasnije nego prosečno i da su odmah krenula sa većim površinama legla a ne sasvim malim krugom. Mnogi pčelari su mogli da budu prijatno iznenađeni kada su još krajem februara na ramovima imali relativno velike površine legla. To može da ima za efekat bržu zamenu staih pčela mladima, ali ipak rano je za takve zaključke, ta zamena obično traje sve do kraja marta, ako se desi pre to je naravno bolje.

Početkom marta vremenske prilike su bile povoljne za izletanje pa su mogli da se obave pregledi košnica. Neki pčelari su te preglede obavili još tokom februara pa sada još uvek ne moraju da žure sa drugim pregledom. Čini se da je potrošnja hrane manja nego što je uobičajeno, mada ima nekih pčelara koji su javljali i o većoj potrošnji, da su imali leglo i tokom oktobra i dr. Drugo što se zapaža je da je dosadašnji tok prezimljavanja većinom prošao prilično lako, moglo se videti da su preživela čak i prilično slaba društva i nukleusi, pa čak i neka društva koja su prilično nemarno jesenas ostavljena. Ima doduše i društava koja su izgubila prilično pčela tokom zime, koja su izašla oslabljena i imaju tendenciju daljeg slabljenja. Sve u svemu, opšte stanje je dosta dobro ali ipak postoje i velike varijacije, posebno na nekim pčelinjacima. Po razvoju legla, moglo bi da se kaže da je razvoj ove godine nastupio ranije dve do tri nedelje u odnosu na prethodnu. Po tome, može da se očekuje da pčelinja društva budu jaka i dobro pripremljena za predstojeće paše.

Zbog manje potrošnje hrane moglo je da se uoči da na ramovima sa leglom ima velikih mednih venaca i zaliha meda. To je dosta variralo od košnice do košnice, zavisilo je od tipa košnice, načina kako je pčelar radio jesenas i sada i koliko je hrane ostavlio. U nekim krajevima je krajem leta bilo neke dodatne paše pa je u košnicama više hrane nego što bi se očekivalo. Taj med na ramovima sa leglom (medni venci iznad i iza legla) u slučaju hladnog proleća predstavlja izvanredan stimulans za razvoj ali u slučaju toplog proleća i dobre paše, može da predstavlja suprotno - veliku smetnju za razvoj, pa pčelari treba da budu svesni toga. Zbog toga je ove sezone bilo veoma korisno otklapanje meda na ramovima sa leglom.

Tokom februara pčele su veoma lepo iskoristile polen sa leske a početkom marta je cvetao dren i zbog pogodnog vremena, pčele i njega veoma lepo posećuju, što sve odlično utiče na razvoj društava.

Cvetanje kajsija i dženerike u nizijjskim krajevima će najverovatnije da bude i pre 10. marta ili oko tog roka a u brdskim nešto kasnije. Može da se očekuje da do kraja marta procveta i drugo voće i da tako imamo još jednu, ko zna koju u nizu ranih sezona.

Radovi na pčelinjaku

Pčelari koji su već obavili prvi prolećni pregled, sada mogu da sačekaju sa daljim radovima sve do punog cvetanja dženerike. Ako su ranije uradili sužavanje pčelinjeg gnezda, sada treba da rade prvo proširenje - sa ramovima sa izgrađenim saćem pa i sa satnim osnovama kod jačih društava. Tu treba dobro proceniti i stanje društva i uslove paše, kao i prognozu vremena za naredni period. Prema svemu tome, za manje povoljne slučajeve radiće se manja proširenja, samo sa jednim ramom, ili veća sa dva rama (po jedan sa obe strane) ili jednim sa strane jednim u sredinu legla. Što se tiče dodavanja u sredinu legla, savetuje se da se ono radi ako u košnici ima najmanje 4 rama legla relativno velike površine i ako je vreme toplo.

Dok još nije nastupio jači unos sa voćne paše može se još neko kraće vreme raditi otklapanje meda na ramovima sa leglom ali ono sve više gubi značaj u dobroj voćnoj paši. I druga inače odlična posticajna mera - preokretanje svakog drugog rama sa leglom za 180 stepeni nema efekta kada počne bolji unos nektara. Vezano za to preokretanje, podrazumeva se da se ono radi samo ako leglo pokriva više od polovine rama a poželjno oko 2/3 rama. Dobra podsticajna mera je i da se ram sa leglom koji je skraja legla i koji je sa manjom površinom legla, stavlja u sredinu legla, među ramove sa većim površinama legla. Dodatno, sa strane legla stavlja se kao proširenje prazan ram.

Pčelari koji sada rade prvi prolećni pregled, postupiće prema situaciji koju zateknu i prema vremenu i uslovima paše - verovatno će negde biti potrebno da rade sužavanje legla i približavanje meda a negde da rade i prvo proširenje legla.

Oni pčelari koji su se više potrudili oko stimulacije razvoja legla, koji su eventualno otklapali medne vence na ramovima sa leglom, mogli bi da sada imaju ramove sa vrlo velikim površinama legla, što je izvanredno za ubrzan razvoj jer takva društva vrlo lako prihvataju sve ramove za proširenje, bilo unutar legla bilo sa strane ili kombinovano.

Tamo gde u centru klubeta, na ramovima sa leglom ima još uvek dosta meda, ne bi trebalo raditi prihranjivanje pogotovo ne obilnije, sve dok pčele ne potroše ili bar znatno umanje te zalihe meda. To je zbog toga da se izbegne dalja blokada legla. Kod društava sa velikim površinama sa leglom može da se radi blaže podsticajno prihranjivanje a ako se primeti jači unos nektara onda se prihranjivanje prekida. Kod društava gde nema dovoljno zaliha hrane najpre treba uraditi pregled i presložiti ramove a zatim intezivnije hraniti da se naprave neke zalihe.

Vrlo je korisno da se pre jače voćne paše otklapa med i sa ramova koji su namenjeni za topljenje - tokom pregleda takvi ramovi se stavljaju sasvim na kraj košnice. Kada se izvade, umesto njih mogu se na to mesto postaviti ramovi sa satnim osnovama, privremeno, dok se ne steknu uslovi za postavljanje u sredinu ili skraja legla. Korisno je da budu na tom mestu, na kraju košnice, jer će se tako lakše videti kada je društvo spremno za proširenje - pčele će same početi da prelaze na ramove sa osnovama i možda čak početi da grade saće još dok su ramovi na kraju košnice.

Vrlo je moguće da će kod dobrih društava ove godine još u martu biti potrebno dodavati medišne nastavke u slučaju lepog vremena ili najkasnije početkom aprila. Misli se na DB 10-ramne košnice ali možda čak i neke 12-to ramne. Naravno, i oni koji sa LR košnicom rade samo sa jednim plodišnim telom treba da razmisle o ranom dodavanju medišta jer je LR telo još manje zapremine (1LR nastavak je približno 70% od 10-to ramne DB). Pčelari koji rade sa LR košnicama a razvijaju plodište u dva tela krajem marta će verovatno moći da rade zamenu mesta nastavcima.

Ostali radovi

I ova sezona će verovatno biti jedna od veoma ranih pa bi trebalo požuriti sa pripremama ramova, kao i nabavkom šećera za prolećnu prihranu. Vosak treba što pre zameniti za voštane satne osnove, pošto je bolje da one odstoje pre stavljanja u košnice.

Pčelari treba da na vreme odnesu pčele na analizu a to posebno važi za one koji žele da preseljavaju pčele na više paša.

Zbog uvođenja RS broja za poljoprivredne proizvođače u Srbiji i pčelari, da bi mogli da legalno prodaju med, moraju da podnesu zahtev za dobijanje tog broja. Prethodno treba da obezbede zakonom zahtevane uslove.