Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Posle neuobičajeno toplog vremena u novembru, i u decembru se nastavljaju temperature više od prosečnih.

Izveštaji sa pčelinjaka govore o smanjenju broja pčela u košnicama i gubicima od varoe. Najezda varoe je ove godine bila mnogo jača nego prethodne i neki pčelari su već s jeseni ostali sa više praznih košnica ili sa vrlo oslabljenim društvima. Na to se nadovezala pojava grabeži, a toplo vreme je samo doprinelo da pčelari imaju veće brige. U krajevima sa toplijom klimom pčele su duže održavale leglo.

Čini se da zalihe hrane ipak nisu ozbiljnije smanjene, kako su se neki pribojavali. Naprotiv, izgleda da će mnogo veći problem biti što se broj pčela u košnicama dosta smanjio. To je bilo teško povezati sa vrstom tretiranja protiv varoe, jer nije bilo pravila.

Opala varoa, Dejan Ćesarević, Valjevo

U slučaju blage zime, zimovanje i takvih oslabljenih društava ne bi trebalo da bude problem a najteži period će biti kraj zime.

Radovi na pčelinjaku  

Ukoliko se pretpostavlja ili vidi da u košnicama ima dovoljno zaliha meda, pčele treba ostaviti da miruju. Ako se broj pčela smanjio, tim pre je ostalo više meda u košnici i ne treba preduzimati ništa do možda kraja januara ili februara kada treba prokontrolisati da li je med koji se nalazi u košnici zaista i dostupan pčelama. Ako se opravdano strahuje zbog toga, ta mera se može sprovesti i u decembru, pošto se najavljuju veoma topli dani. Približiti ramove sa medom uz samo klube sa obe strane.

Nema nekog posebnog načina da se sada pomogne slabim društvima, gore je navedena pomoć oko blizine hrane, a još se eventualno može preporučiti utopljavanje ali to tek posle sredine zime. Mnogi prognoziraju veoma (rekordno) toplu zimu, ali varijacije temperature bi mogle biti ipak vrlo jake, što bi eventualno raširenom leglu i pčelama moglo da nanese vrlo ozbiljnu štetu.

Nema nikakve svrhe dodavati šećerno-medne ili kupljene pogače društvima koja dobro zimuju i iznad sebe imaju velike medne vence. I društvima koja su u klubetu višlje ka satonošama, bolje je sada pri toplijem vremenu približiti pune ramove sa medom uz klube nego dodavati pogače.

Mirovanje je pčelama neophodno jer će već krajem decembra ili početkom januara, zavisno od vremenskih uslova, krenuto novo leglo. Ako je potrebno premeštati košnice sa pčelama u okviru pčelinjaka, to je najbolje učiniti kada pčele više dana ne izleću iz košnica.

Kontrolisati da li možda u košnice nisu ulazili miševi ili rovčice, u slučaju da jesu, pažljivo podići podnjaču, ukloniti štetočine i sprečiti ponovni ulazak.

Oni koji nisu dovoljno zaštitili pčele protiv varoe, mogu izvršiti tretman oksalnom kiselinom.

Ostali radovi  

Ovakvi  vremenski uslovi mogu da se iskoriste za sadnju sadnica medonosnog drveća i šiblja, kao i za uređenje pčelinjaka.

U radionici bi trebalo intezivnije raditi na pripremama za novu sezonu jer će naredni meseci nositi više obaveza oko pčela, pa je bolje na vreme obaviti ono što se može. Očistiti i dezinfikovati stare i ispražnjene košnice, prefarbati ih i pripremiti za narednu sezonu.

Ukoliko na delovima košnica van pčelinjaka (ramovima, medištima...) ima još nesakupljenog propolisa, potrebno je da se što pre sakupi da ne bi izvetreo.

U okviru aktivnosti pčelarskih udruženja, posećivati skupove i zajedno sa učlanjenjem u društvo, prijaviti pčelinjak (parcelu), čime će biti obavljena zakonska obaveza i istovremeno iskorišćena mogućnost besplatne registacije.

Više se angažovati na prodaji meda i drugih pčelinjih proizvoda. Raspitati se kod sanitarne i veterinarske inspekcije za uslove za registraciju prostorije za vrcanje, čuvanje i pakovanje meda.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u decembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice decembar2005.