Home

Reportaže

Igor Parožanin

Srbobran

2. deo

3. deo

Foto reportaža sa suncokreta 2008

1. deo

 

Parcela suncokreta kod Srbobrana

 

Paviljon sa AŽ košnicama  Emila Pivnickog (nije još kompletno naseljen)

 

Košnice Drage Sekulića

 

Fotografije: Emil PIvnicki, Igor Parožanin

2. deo reportaže