Home

Pčelarska iskustva

 

Predrag Cvetković

 

Tretiranje pčela oksalnom kiselinom

 

Oksalna kiselina se već odavno upotrebljava u tretiranju pčela protiv varoe, ali poslednjih godina se sve više preporučuje i o njoj se mnogo govori. Jedan od razloga je što spada u ekološka sredstva, što se posebno potencira u savremenom pčelarstvu.

Oksalna kiselina se za tretiranje pčela primenjuje u vidu rastvora u šećernom sirupu i u vidu dima, koji nastaje kao posledica njene sublimacije (isparavanja). Iako je tretiranje sublimacijom (isparavanjem u posebnim napravama) pod dejstvom malih grejača jednostavno, ekonomično i brzo, ne preporučuje se zbog povećanog  zagađenja same košnice (drveta) kristalima kiseline i veće opasnosti po pčelara pri tretiranju.

Kao vrlo pouzdan i efikasan način tretiranja, preporučuje se rastvor oksalne kiseline u šećernom sirupu. Primenjuju se različite koncentracije oksalne kiseline, ovde se daje najrasprostranjeniji recept pripremanja, što može da se smatra za neku srednju koncentraciju.

Najpogodnije je raditi tretman kada pčelinja društva ostanu bez legla, pošto kiselina ne bi delovala na varou u leglu. Drugi uslov za tretman je da pčele budu u klubetu, čime se obezbeđuje bolje prenošenje kiseline sa pčele na pčelu. To znači da temperatura vazduha ne bi trebalo da je veća od 10 stepeni, što je približno granična temperatura formiranja klubeta. Ta dva uslova su obično ispunjena u novembru i decembru. Savetuje se da se tada radi tretman, jer je bolje da pčele uđu u zimu bez varoe, a drugi razlog za tretman u jesen je što u januaru već može da se pojavi prvo novo leglo, pa bi to znatno umanjilo efikasnost tretmana.

Uzima se topao sirup sa odnosom šećera i vode 1:1. Na 1 litar sirupa (oko 0,6kg šećera i 0,6 litara vode) dodaje se 35 grama oksalne kiseline (dihidrat oksalne kiseline) koja je u vidu praha. Kada se rastvori, može se pristupiti tretiranju pčela.

Za tretiranje se može koristiti običan plastični špric, kojim se lako odmerava količina rastvora. Koristi se špric bez igle. Obično se uzima špric kapaciteta 50ml, a može i manji, posebno ako na pčelinjaku preovlađuju slabija društva. Danas ima i raznih naprava koje ubrzavaju nakapavanje i koje mogu da se koriste. Na svaku dobro zaposednutu "ulicu" pčela (prostor između dva rama) nakapava se (prska) 5ml rastvora, isključivo po pčelama. Ukoliko ulica nije dobro zaposednuta, nakapava se srazmerno manje rastvora.

Vrši se samo jedno tretiranje u sezoni i efikasnost je vrlo visoka. Više tretiranja na istu generaciju pčela bi imalo štetno dejstvo.

Kao zaštitna sredstva pri radu, koriste se gumene rukavice i zaštitna maska.

 tekst delimično izmenjen i dopunjen 27. novembra 2020.