Home

Tržište

Marketing istraživanje meda na teritoriji Novog Sada

(semestralni rad na postdiplomskim studijama marketinga) 

 

Ana Čobrda, dipl. ekonomista

Jasmina Grulović, dipl. ekonomista 

[1]

1. UVOD

Med je jedan od prvih pčelinjih proizvoda koje je koristio čovek. Najstariji pisani dokumenti starih Vavilonaca, Egipćana i Rimljana svedoče o vrednosti meda u ishrani i o lekovitosti, smatrajući ga “hranom bogova”. I sam Hipokrit , “otac” medicine je ukazivao na lekovitost meda, pa još niko do danas nije osporio ovu tvrdnju, te medu i savremena zvanična medicina priznaje lekovita svojstva.

Pod medom se podrazumeva gusta, slatka, sirupasta ili kristalasta materija, bledožute do tamnomrke boje, specifičnog mirisa i ukusa, proizvod pčela medarica. Potiče od nektara koji pčele sakupljaju, prerađuju i unose u saće.

Posmatrajući kretanje proizvodnje meda u svetu, brzi tehnološki napredak i urbanizacija doveli su do smanjenja broja pčela u svetu. Pored ovih uzroka, značajno je pomenuti da su veliki neprijatelji pčela sredstva za uništavanje insekata. Stoga se predlaže ograničenje upotrebe insekticida, kao i odgajivanje pčelinjih vrsta otpornih na ova sredstva. U Jugoslaviji je, u vreme SFRJ postojao uvoz i izvoz meda, pčelarski kombinati u Zagrebu i Beogradu su sarađivali, postojali su značajniji statistički izveštaji o proizvodnji meda. Proučavajući literaturu potrebnu za ovo istraživanje došlo se do podataka vezanih za period postojanja stare Jugoslavije. Podaci iskorišćeni u odeljku o proizvodnji meda u Novom Sadu baziraju se na usmenim izjavama privatnih proizvođača. Kontaktirajući pčelare preko interneta širom Srbije došlo se do saznanja da danas gotovo ne postoje pisani statistički podaci objedinjeni za čitavo područje Srbije i Crne Gore. Pčelarska društva vode evidenciju o broju pčelara njihovog regiona i njihovom broju košnica. 

2. ZNAČAJ PROBLEMA I DEFINISANJE CILJEVA

           Marketing istraživanje kao naučna disciplina bavi se prikupljanjem, obradom, analizom tržišnih problema tj. varijabli (istraživanje potrošača, potrošnje, proizvoda, ponude, konkurencije, cena, uvoza-izvoza, distribucije, promocije) i na osnovu toga prognozira mere koje treba preduzeti na pojedinim instrumentima marketinga kako bi planirana strategija mogla da se realizuje adekvatnom taktikom marketinga tj. kombinacijom i doziranjem instrumenata marketinga u odgovarajući marketing mix.

          Cilj ovog istraživanja u okviru kojeg je definisan i marketing istraživački problem je da se utvrdi ponuda, potražnja, potrošnja i cena meda u Novom Sadu u 2002. godini, a nakon analize dobijenih informacija donesu marketinške odluke.

          Rad i rezultati  ovog istraživanja namenjeni su privatnim proizvođačima u cilju planiranja i razvoja proizvodnje.  

 

3. RADNA HIPOTEZA 

            Med bi trebao da bude pristupačan za svakidašnju upotrebu. On nije samo sredstvo za zaslađivanje, niti hrana, on je izvanredan i nezamenjiv lek. Pod uslovom da se koristi redovno, tj. svakodnevno, ima veliki značaj za razvoj mladog organizma, poboljšava otpornost organizma, radnu sposobnost čoveka – služi kao najbolja zamena saharoze, fabričkog šećera štetnog za zdravlje pri svakom preteranom konzumiranju i predstavlja najpotpuniji izvor zaštitnih materija.

          Opšte je poznato da med odlično deluje kod bolesti groznica, bubrežnih oboljenja, lečenja dijabetesa, poboljšanja krvne slike...

          Hipoteza ovog rada je da je osnovni razlog konzumiranja meda upravo zdravstveni razlog, te se na taj način stvara navika u konzumiranju meda. 

 

4. IZVORI PODATAKA I METODOLOGIJA RADA 

          U ovom radu je korišćen istorijski metod koji je uzet iz komparativnog metoda, metod ispitivanja i metod posmatranja.

          Primenom istorijskog metoda podaci i informacije su pribavljeni iz sekundarnih izvora odakle se dobijaju informacije o prošlim i sadašnjim stanjima i kretanjima istraživane pojave. Kao sekundarni izvori su korišćene različite publikacije: knjige, časopisi i statistički godišnjak za 2001. godinu.

          Do primarnih podataka se došlo metodom ispitivanja. Izvor ovih informacija su bili potrošači i proizvođači. Ispitivanje je vršeno na 62 domaćinstva iz Novog Sada koji čine kvotni uzorak ispitivanja. Pored ankete primarni podaci o proizvodnji su prikupljeni od samih proizvođača usmenim ispitivanjem.

          Pored metode ispitivanja korišćen je i metod posmatranja kao još jedan način pribavljanja primarnih podataka, pre svega činjenica. Posmatranje je vršeno na pijaci, u supermarketu, prodavnicama zdrave hrane i diskontima i na taj način došlo se do podataka o ponudi i cenama meda.

          Prilikom obrade prikupljenih podataka, korišćene su standardne matematičko – statističke metode. Rezultati su prikazani u vidu tabela i histograma radi bolje preglednosti.

[2]  5. Osnovni podaci o proizvodnji i potrošnji meda [59K]

[3] 6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA (6.1. struktura porodice anketiranih domaćinstava; 6.2. broj članova u porodici; 6.3. broj zaposlenih u domačinstvu) [72K]

[4] 6.4. Učestalost konzumiranja meda; 6.5. Angažovanost članova porodice u kupovini meda; 6.6. Vremenski period najčešće kupovine meda. [46K]

[5] 6.7. Najviše korišćena vrsta meda; 6.8. Mesto nabavke meda; 6.9. Način konzumiranja meda [65K]

[6] 6.10. Uticaj promocije na kupovinu meda; 6.11. Kupovina meda od određenog proizvođača; 6.12. Uticaj životnog standarda na kupovinu meda [22K]

[7] 7. ZAKLJUČAK, Prilog 1 (Anketa), Literatura [39K]

[8] Prilog 2 (Upoređenje cene meda prema mestu nabavke) [158K]