Home

Aktivnost Saveza

 

PROGRAM RADA DRUGOG KONGRESA PČELARA SRBIJE

 Aleksinac, Velika sala doma kulture

  

SUBOTA, 28. septembar 2002.

 

10.00-10.20 Svečano otvaranje kongresa

- dr Rodoljub Živadinović, predsednik Organizacionog odbora

- prof.. dr Dragan Veselinov, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije

- prof. dr Mića Mladenović, predsednik Saveza pčelara Jugoslavije

- dipl. ecc. Miljko Šljivić, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije

 

I sekcija:

TEHNIKA PČELARENJA

 

Moderator sekcije: prof. dr Mića Mladenović

 

10.20-11.00 Stanko Sarić Tehnologija pčelarenja Dadan-Blatovom košnicom sa upotrebom zbega nove konstrukcije

11.00-11.25. Zoran Petrović Stvaranje jakih pčelinjih zajednica sa osvrtom na pojavu rojevog nagona

11.25-12.05. Milan Ćirović Dvomatično pčelarenje nastavljačama

12.05-12.40 Dobrosav Bešinović Pčelarenje DB sistemom

12.40-13.05. Milan Vraštanović Životna snaga pčela radilica kao glavni faktor visoke produktivnosti

13.05-13.45 Čedomir Jovanović Prirodno rojenje na veštački način

13.45-14.20 Zvonko Mijajlović Kongresovka i njena produkcija

14.20-14.35 Bata Stefanović Dodatno prihranjivanje pčelinjih društava

14.35-14-50 Unos polena i jačina društva

14.50-15.30. Milan Matić Visokoproduktivno usmeravanje rada pčela (praktična prezentacija)

15.40-18.20 Eskurzija do manastira Svetog Stefana u Lipovcu, koji je jedan od najlepših manastira u Srbiji

18.30-23.00 Svečana večera za sve zainteresovane (cena samo 420 dinara)

- Dodela diploma i zahvalnica

(prijavljivanje i uplate na štandu organizatora od 9-15 časova)

- Meni: pojedinačni ordever, salate (pet vrsta), čorba, roštilj (450g), piće neograničeno

Svira orkeastar Nešto više, vokali: Marija Petrović, Ivan Krstić

 

NEDELJA, 29. septembar 2002.

 

8.00-9.00 Pčelarski uranak: Poseta grobu najpoznatijeg aleksinačkog pčelara Marijana Ž. Stoiljkovića. Spomenik koji je podigao sebi i užoj porodici je jedinstven u svetu, i predstavlja prvi spomenik pčeli i pčelaru u Srbiji. Monumentalnih je dimenzija, oblika košnice, sa ornamentima iz sveta pčela. Odajmo poštu velikom zaljubljeniku u pčele!

 

II sekcija:

BIOLOGIJA. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PČELA, MEDONOSNO BILJE I PČELINJI PROIZVODI

 

Moderator sekcije: prof. dr Zoran Stanimirović

 

9.00-9.35 Zoran Stanimirović Varooza: Klinička slika, dijagnostika i terapija, biološke i hemijske mere suzbijanja

9.35-10.00 Malgorzata Bienkowska Procena zaraženosti pčelinjih zajednica krpeljom Varroa Destructor na osnovu njihovog prirodnog mortaliteta tokom letnje sezone

10.00-10.30 Dajana Todorović Biologija i ekofiziologija Varroa Destructor

10.30-10.50 Jevrosima Stevanović Molekularno genetički aspekti selekcije pčela u funkciji rezistentnosti na varou

10.50-11.00 Mišo Hristovski Terenska iskustva u kontroli varooze na teritoriji Republike Makedonije

11.00-11.30 Nada Plavša Američka kuga pčelinjeg legla, mere preventive i zaštite

11.30-11.50 Zoran Raičević Epizootiologija bolesti pčela i legla od 1990-2001 u niškom i južnomoravskom epizootiološkom području

11.50-12.10 Anđelko Maksimović Lekovi, lekovite supstance i pomoćna lekovita sredstva u okviru važećeg zakona o proizvodnji i prometu lekova

12.10-12.35 Vlastimir Spasić Uticaj elektromagnetnog zračenja na funkciju orijentacije medonosne pčele

12.35-13.05 Mebojša Nedić Mogućnosti organskog pčelarenja u našoj zemlji

13.05-13.30 Aleksandra Novaković Analiza kvaliteta livadskog meda u zavisnosti od dužine čuvanja

13.30-13.50 Dragoslav Cvetković Uticaj paše na razvoj pčelarstva u aleksinačkoj opštini

13.50-14.00 Mladen Krstić Presek stanja pčelarstva u Niškom okrugu

14.00-14.20 Kadivka Stevanović Značaj apiterapije i njeno mesto u Srbiji danas

14.20-14.40 Marijana Vučinić Mogućnosti primene meda u veterinarskoj medicini

14.40-15.00 Miodrag Staletić Predlog ideji standardizacije pčelarske opreme u Srbiji

15.00-16.00 Orugli sto: Usvajanje predloga za standardizaciju dužine satonoše u Srbiji

Učestvuju:

dipl. ing. Miroslav Stojanović, predsednik komisije za standardizaciju SPOS-a

prof. dr Mića Mladenović, predsednik SPJ

ing. Marko Stanojević, predsednik UP Beograd

prof. dr Desimir Jevtić

dipl. ecc. Miljko Šljivić, predsednik SPOS-a

Voditelj: dr Rodoljub Živadinović, predsednik DP Aleksinac

 

III sekcija

EKONOMIKA, MENADŽMENT I MARKETING U PČELARSTVU

 

Moderator sekcije: dipl. ecc. Miljko Šljivić

 

16.00-16.25 Jovo Kantar Plan i program stručnog obrazovanja pčelara i stanovništva Srbije

16.25-16.45 Milenko Radosavović Marketing u interesu pčelara i uvažavanja pčele

16.45-17.00 Stanje tržišta pčelinjih proizvoda u Srbiji i shvatanja pčelara