Home

Aktivnosti pčelarskih saveza

 

SPOS - Savez pčelarskih organizacija Srbije

Pismo predsednicima pčelarskih društava

Poziv udruženjima da se angažuju na omasovljenju članstva

Aktivnost u avgustu i septembru

Aktivnosti u julu i avgustu 

Odgovor Predsednika SPOS-a na pitanja o mogućnosti kreditiranja

Razgovor u ministarstvu poljoprivrede

Program rada Drugog kongresa pčelara Srbije

Aktivnosti u septembru i oktobru

Izveštaj sa kongresa Apislavije

Aktivnosti u oktobru i novembru

Izveštaj o radu Izvršnog odbora SPOS-a za period februar-oktobar 2002

Aktivnosti u decembru 2002. i januaru 2003.

Izbor kraljice meda na pčelarskoj izložbi "Beograd 2006"  

Intervju sa Živoslavom Stojanovićem, predsednikom SPOS-a

 

Dalje informacije o aktivnosti SPOS-a mogu se dobiti na sajtu www.spos.info

 

Drugi pčelarski savezi

Petar Ilić: Kuda ide pčelarstvo Republike Srpske

Osnovana Asocijacija profesionalnih pčelara Srbije