Home

Međunarodne vesti

O Apimondiji

PRIJAVA

PRODAJNA IZLOŽBA APIEXPO '03

 

Izložba će biti postavljena u velikoj prijemnoj dvorani u prvom  i drugom predvorju Cankarevog doma i u montažnom objektu ispred Cankarevog doma. Slovenački pčelari će moći da predstave svoje proizvode i na tezgama koje će biti postavljene na trgu ispred Cankarevog doma. Pored prodajne izložbe, u velikoj prijemnoj dvorani biće postavljena i centralna izložba slovenačkog pčelarstva, a u montažnom objektu je predviđen prostor u kome će biti organizovane raznovrsrne priredbe i degustacija pčelarskih proizvoda. 

Izložbu će moći da posete učesnici stručnog dela kongresa kao i šira javnost i ljubitelji pčelarstva koji inače ne učestvuju na kongresu.

 

Prazan izložbeni prostor 

Izlagači mogu da uzmu u najam prazan izložbeni prostor koji obavezno moraju da opreme svojom izložbenom konstrukcijom. Veličinu izložbenog prostora biraju sami izlagači, a veličina mora biti najmanje 9 m˛.                                                

Cena najma  9 m˛ prostora:

uplata do 30. juna 2002.                       810  EUR

uplata do 30. septembra 2002.             1.100 EUR

uplata do 30. maja 2003.                      1.300 EUR

uplata posle 30. maja 2003.                  1.700 EUR

                                               

Cena za svaki dodatni m˛          90 EUR (122 EUR, 144 EUR, 188 EUR)  

Cena važi za izložbeni prostor u velikoj prijemnoj dvorani, prvom  predvorju i  montažnom objektu, a  cena izložbenog prostora u drugom predvorju je za 30 posto niža.

 

Opremljen izložbeni prostor 

Izlagači mogu da uzmu u najam izložbeni prostor na kome organizator postavlja konstrukciju.

Konstrukcija može da bude standardna ili po porudžbini.

 

Cena najma 9 m˛ standardno opremljenog izložbenog prostora:

 

uplata do 30. juna 2002.                       1.000 EUR      

uplata do 30. septembra 2002.             1.300 EUR

uplata do 30. maja  2003.                     1.600 EUR

uplata posle 30. maja  2003.                 1.900 EUR

 

Cena za svaki dodatni m˛: 111 EUR (144 EUR, 177 EUR, 211 EUR)

 

Cena važi za izložbeni prostor u velikoj prijemnoj dvorani, prvom  predvorju i  montažnom objektu, a  cena izložbenog prostora u drugom predvorju je za 30 posto niža.  

Cena uključuje: izložbeni prostor  veličine 9 m˛, čvrste zidove, sto, 2 stolice, 2 police, natpis izlagača na pročelju tezge i električni priključak za snagu do 2 kW.

Izlagači će imati mogućnost da uzmu u najam dodatnu izložbenu opremu uz doplatu.

Cena za izložbeni prostor po porudžbini zavisi od opreme i vremena potrebnog za montažu. 

Napomena: Izložbeni prostor u drugom predvorju je 30 posto jeftiniji.

   

Tezga 

Slovenački izlagači moći će da predstave svoje proizvode na prodajnoj izložbi koja će biti organizovana na trgu ispred Cankarevog doma pored montažnog objekta. U tu svrhu izlagači će imati mogućnost najma pokrivenih tezgi dužine 1,5 m.

   

Cena najma tezge: 150 EUR  

U svim cenama je uračunat PDV u visini 20%.

Cena najma svih tipova izložbenog prostora osim tezgi uključuje jednu kotizaciju koja omogućava učešće na svim plenarnim predavanjima, simpozijumima i posebnim događajima.

Svu dodatnu izložbenu i ostalu opremu i usluge je moguće uzeti u najam uz nadoknadu. Izlagači će posle prijave dobiti sve informacije i tehnička uputstva.  

Uplate

 Sve uplate uz prijavu doznačite na žiro račun Cankajrevog doma br. 02922-0014004079 do roka navedenog na predračunu. Za plaćanje kotizacije pri uplati navesti: "Apimondia 03" a za plaćanje izložbenog prostora: "Apimondia EXH".