Home

diskusiona grupa "pčela"

 

Sastanak članova na Tašmajdanskoj izložbi 2005. godine

Sede, od metalnog stuba u smeru kazaljke na satu: Predrag Todorov, Milan Isidorović, Aca Stanković, Boro Brnjada

zatim: Branko Švabić, Marjan Šebalj, Dragi Pavlov (okrenuti leđima)

   
Idući suprotno od smera kazaljke na satu, leđima okrenuti: Predrag Todorov, Predrag Cvetković, Vasilije Raduc,

zatim: Vasilijev kolega Marjan, Vladimir Ilić, Dragi Pavlov, Marjan Šebalj i Branko Švabić.

   

Stoje, s leva: Vasilije Raduc, Slavoljub Mitić, Vladimir Ilić, Branko Švabić, Marjan Šebalj, Predrag Todorov, Milan Isidorović, Boro Brnjada

Čuče, s leva: Predrag Cvetković, Srđan Todorovski, Dejan Milić

 

   
Neki članovi grupe su do kasno popodne ostali zajedno na terasi restorana "Šansa", a zatim razgovor nastavili u restoranu.
 

fotografije: Oliver Mihajlović