Home

Pčelarska iskustva

SrđanTodorovski

ttosho@ptt.yu

Vetrobrani
            

  Na slici je prikazan drveni "vetrobran jabučar", napravljen od bočne lajsne gajbe poznate kao "jabučar".

Po sredini je falc širine oko 50 mm i dubine 5-6 mm. Vetrobran se stavlja na leto u položaju kao na slici, tako da falc naleže na leto. Vetar ne moze da prodre u košnicu. Pčele izlaze van kroz falc, krećući se vertikalno uz spoljni zid prednje stranice košnice. Ovaj vetrobran prikazao je Boža Petrović na predavanju u DPB, verovatno 1999. godine.

 

 

 

 

Konstrukcija vetrobrana od lima, koji je urađen po ugledu na drvenu konstrukciju. Mogu se koristiti različiti materijal, kao što je štamparski lim, lim od municijske kutije, lim od konzerve. Ovi materijali se mogu rezati kuhinjskim makazama. Takodje, može se koristiti i pocinkovani lim, s tim što je izrada teža.
   

 

Na slici se uočava način savijanja pripremljenog komada lima. Širina lima je 40mm, dužina je proizvoljna, najbolje da odgovara širini leta.
Položaj postavljanja na letu košnice je isti kao i kod prethodnog, s tim što se lagani lim pričvršćuje pomoću bočnih zakrivljenih ispusta koji prolaze kroz leto i kače se sa suprotne strane prednjeg zida košnice.

Ako se vetrobrani dobro pričvrste na leto, služe i za sprečavanje ulaska štetočina u košnicu.

Higijenske mere su iste kao i kod drugih delova opreme.