Home

Pčelarska iskustva

Šljivić Miljko

Globoder (kod Kruševca)

Izveštaj sa bagremove paše 2007.


Zanimljivo je da su pčelari sa velikom zabrinutošću komentarisali da će prinos meda na bagremovoj paši biti slab zbog suše koja vlada. Govorilo se da će cveta biti malo, da neće mediti i slično. U danu kada su "Večernje Novosti" objavile izveštaj iz Gornjeg Milanovca da meda neće biti, vaga na mom pčelinjaku pokazala je unos od 6,5 kg.

Vaga je postavljena ispod jednog od pet najjačih društava sličnih prinosa. Društvo koje je bilo na vagi je normalno jednomatično društvo u DB košnici sa pet polunastavka. Unos je počeo 1. maja sa 0,3 kg i sa 13. majem uneto je ukupno 75,6 kg napunivši pet polunastavaka i verovatno jedan deo je smešten u plodište smanjujući količinu legla. Očekivani prosečni prinos vrcanog meda na mom pčelinjaku sa oko 70-tak društava po mojoj proceni bi trebalo da bude oko 30-ak kilograma po društvu. Ova procena napravljena je imajući u vidu stanje unetog meda u svim košnicama uključujući i tri koje nemaju maticu a koje nisam rasturio.
Pcelinjak je smešten na 126m nadmorske visine između dva potoka okružen sa svih strana velikim površinama bagrema. Posle bagremove paše nema drugih paša pa sam primoran da selim pčele. Uz pomoć kolege Predraga Cvetkovića med sa 21 košnice juče je raspodeljen na ostale i tako rasterećene košnice sa po dva prazna polumedišta su odseljene na drugu bagremovu pašu. Košnica na vagi nije odseljena jer ću od nje proizvoditi matice i ona će biti odseljena u drugoj turi, za livadsku pašu posle vrcanja bagremovog meda.


Prinosi na vagi su išli klasično od najnižeg ka višim i obrnuto, i to
 

1. maj 0,3 kg
2. maj 1,1 kg
3. maj 2,4 kg
4. maj 3,0 kg
5. maj 6,5 kg
6. maj 9,1 kg
7. maj 3,8 kg (hladno i kiša)
8. maj 10,7 kg
9. maj 8,9 kg
10. maj 9,8 kg
11. maj 8,4 kg
12. maj 7,3 kg
13. maj 4,3 kg
14. maj 1,9 kg
15. maj 0 kg

(nap. urednika: podaci za 14. i 15. maj uneti su posle pisanja izveštaja, ukupan unos je znači 77,5 kg)

 

U periodu od 8. do 12. maja pčele nisu išle na pojilo, dok su 13. maja masovno bile na njemu.


Za vreme visokih unosa vaga se tokom dana kretala tako što je ujutru padala u početku 1,2 kg a na kraju 1,9 kg. Oko 11 sati vaga je bila oko nule. U 13.30 vaga je bila izmedu 2,4 i 3 kg u plusu. Oko 16 časova vaga je brzo rasla jer su se pčele vraćale i stanje je mereno u 19.30.

Unos je računat kao razlika izmedu stanja u 19.30 jednog dana i stanja u isto vreme prethodnog dana.
 

urednik sajta"pčela", Predrag Cvetković na pčelinjaku Miljka Šljivića u Globoderu, košnica na vagi je druga sleva


Očekujem da unos danas bude oko 2 kilograma i eventualno sutra oko 1 kilogram, a onda će vaga da pokaže pad verovatno 2 do 3 kilograma.

14. maja 2007. godine u Globoderu