[Home]

Izveštaji sa pčelinjaka

 

Podaci o dnevnim unosima na letnjoj paši 2015. godine

Paša lipe u Beogadu

Beograd  (Izveštava Igor M. Krstić, Beograd, lokacija blizu Velikog Mokrog Luga)

 

Datum Unos (kg)
1. jun 0,5 kg
2. jun 1 kg
3. jun 1 kg
4. jun 1 kg
5. jun 1 kg
6. jun 1 kg
7. jun 1 kg
8. jun 1 kg
9. jun 1 kg
10. jun 1 kg
11. jun 1 kg   
12. jun 3 kg
13. jun 2 kg
14. jun 3 kg

Ukupno: 18,5 kg

Napomena: Rana lipa je krenula oko 25. maja a kasna oko 10. juna