Home

Pčelarska iskustva

 

Preuzeto sa www.beekeeping.orc.ru

 

Pčele kradljivice (tudjice)

Pčele kradljivice izlaze iz opljačkane košnice i odmah beže. Primećeno je da nisu agresivne ni u odnosu prema čoveku, ni prema domaćim pčelama, iako same postaju objekti agresije.

Kod pljačkanih košnica potrebno je sužavati leta. Mogu se ispred njih postaviti staklene pločice. Pčele koje izleću iz košnice udaraju u staklo, dok domaće pčele mirno obilaze tu prepreku. Ako je neophodno da se pljačkana košnica zatvori, podnjača se zamenjuje mrežom sa sitnim okcima a pčelama se daje ređi sirup.

Teškoće u otklanjanju grabeži postoje uglavnom zbog težnje pčela da po svaku cenu popune svoje rezerve. Neshvatljivo je, zašto počinju da kradu med samo neke pčele, a ne sve sakupljačice, koje bezuspešno traže izvore hrane. Ipak, primećeno je, da se tuđice, kao i izviđačice, odlikuju malom masom tela, manjom masom organa za varenje. Jedan od razloga za to, može biti u razlici popunjenosti mednog želudca. Želudci pčela izviđačica i kradljivica u vreme njihovog hvatanja bili su uvek prazni, dok u isto vreme, kod pčela drugih grupa, bili su, iako u različitoj meri, ipak napunjeni. Može se predpostaviti da je pčelama kradljivicama i izviđačicama, od strane ostalih pčela tog društva onemogućen pristup hrani u pčelinjem gnezdu. Interesantno je da je srednje crevo pčela tuđica tamno i osetljivo, što nije primećeno kod pčela drugih grupa, uključujući i izviđačice. To omogućava pretpostavku, da je pojava pčela kradljivica vezana sa nekakvom bolešću ili patologijom. Moguće je da je grabež - jedinstvena šansa za njih da pronađu hranu, pošto zbog njenog odsustva u želudcu, ne mogu dugo da lete u traženju medonosnih biljaka. Tu hipotezu je potrebno proveriti.