Home

Tržište

      

TRŽIŠTE MEDA U MAKEDONIJI  I SRBIJI U AVGUSTU 2003.

 

Makedonija. Po izveštaju Peđe Stojkovskog, cena bagremovog meda je oko 200 makedonskih denara, u prodavnicama 215, i 250-300 denara za livadski i šumski med. Pri kupovini više od 10kg, med se dobija za 150 denera a ako se  kupuje na veliko, cena je 100 denera. Za 1 evro dobija se 60-61,5 denera.

Srbija. U Srbiji je cena meda ostala uglavnom ista, po izložbama se prodaje tegliran za 250 dinara, a u kućnoj prodaji ide i za 250 dinara bez ambalaže, u pojedinim krajevima (N. Pazar, Sjenica, ali i druga mesta) prodaje se za 300 dinara. na nekim pijacama po Srbiji med se može kupiti i za manje od 250 dinara, za 200, ili 220 dinara. Prodavci nabavljaju i med iz Bugarske, ili neke druge medove, često i sumnjivog kvaliteta i prodaju ih jevtinije. Otkupna cena je oko 150 dinara, a cena koju plaćaju neki preprodavci je višlja, ide do 180 dinara pa i više. Radi orijentacije, za 1 evro se dobija 65 dinara.