[Home]

Pčelarstvo u svetu

IZ SVETA  

7

Priredio Predrag Cvetković

  

PANORAMA IZ SVETA 

Slovenija. Gaučo” - proizvod firme Bayer, koji se koristi za tretman zrna žitarica, nedavno je registrovan i u Sloveniji. Pokušaji slovenačkog pčelarskog saveza da utiče na vladu da ne registruje taj preparat nije uspeo. Primena preparata ”Gaučo” u Francuskoj izazvala je velika stradanja pčelinjih društava i to predstavlja još jedan veliki problem za pčelarstvo, koji će u budućnosti verovatno biti još aktuelniji. 

Hrvatska. Od 11-14 aprila, u sklopu međunarodnog projekta selekcije pčela otpornih na varou, na ostrvu Unije održava se savetovanje ”Unije - model oplodne stanice na ostrvima”. Cilj savetovanja je da se pčelari i odgajivači matica upoznaju sa radom oplodne stanice, mogućnostima i uslovima korišćenja, a oni koji žele da formiraju sopstvene oplodne stanice na drugim ostrvima dobiju odgovarajuće preporuke. Savetovanju prisustvuju i nemački pčelarski stručnjaci. 

Prema informacijama sa hrvatske diskusione grupe, na Poljoprivrednom fakultetu u Osjeku razrađena je konstrukcija žičane podnjače pogodne za tretman mravljom kiselinom. Zanimljivo je da je tretiranje vršeno 15% mravljom kiselinom, u količini od 3 litara po košnici, koja je isparavala sa cele površine posude ispod mreže tokom 28 dana. Navodi se da je rađeno po normama EU i da je efikasnost iznosila čak 95%. Na kraju tretiranja, količina legla u tretiranim košnicama se smanjila za 30-40% u odnosu na netretirane, ali se već za desetak dana stanje legla u izjednačilo. Gubici matica nisu zabeleženi. Podnjača je napravljena u saradnji sa Agronomskim fakultetom i dve privatne firme, kao deo tehnološkog projekta ministarstva nauke. 

Posredno, preko informacija od strane američkih apiterapeuta saznajemo o jednom zanimljivom ispitivanju u Hrvatskoj, o dejstvu propolisa na ćelije raka. Prof. N. Oršolić sa katedre za fiziologiju životinja sa svojim saradnicima ispitivao je dejstvo vodenog rastvora propolisa na ćelije raka kod miševa i utvrdio da on sprečava njihov rast. 

SAD. U Americi se veoma mnogo radi na proizvodnji, ispitivanjiu i primeni pčelinjeg otrova i njegovih sastojaka u lečenju mnogih bolesti. Može se skoro reći da je pčelinji otrov jedan od najpopularnijih pčelinjih proizvoda. Koristi se veliki broj preparata na bazi otrova, a i dalje je prisutan i cenjen tretman ubodima živih pčela, kao i mikro-dozama tih uboda. Najbolju potvrdu da je toliko cenjen predstavlja njegova cena, jer pakovanje od 250 miligrama košta 58 američkih dolara. Fosfolitaza, kao jedan od sastojaka otrova (ima je do 10%) je još skuplja i njena cena dostiže skoro nezamislivu vrednost od 420 dolara za 59 miligrama. 

Španija. Naučnici sve češće savetuju španske pčelare da odgajaju domaće pčele iberijske rase, kao mnogo pogodnije i ekonomičnije od uvezenih sa strane. U Španiji je inače zastupljen veći broj rasa pčela ali njhohovo održavanje na područjima gde su uvežene predstavlja posebnu teškoću.