[Home]

Pčelarstvo u svetu

IZ SVETA  

6

  Pripremio: Predrag Cvetković

  

Austrija. Konferencija evropskog udruženja profesionalnih pčelara održava se 22. i 23. februara 2003. u Gracu. Službeni jezik konferencije je engleski. Predsednik tog udruženja je Mag. Harald Singer

Iz programa konfrencije izdvajamo: racionalizacija centrifugiranja meda, kontrola kvaliteta meda, sa aspekta praktičnog pčelarstva, problemi oko kvaliteta meda u pogledu rezidua, nove mogućnosti dobijanja subvencija za investicije u pčelarstvu, projekat pčele otporne na varou.

U vreme konferencije održaće se i izložba pčelarske opreme.

 

Slovenija. Tradicionalno savetovanje pčelara održava se u Celju 1. i 2. marta. Tom prilikom organizovani su okrugli stolovi na teme: ”Slovenačko pčelarstvo u svetlu evropskih i slovenačkih propisa o medu”, ”Najnovije informacije o kongresu Apimondije 2003”, ”Najnoviji uspešni načini istrebljivanja varoe i drugih bolesti pčela u Evropi i Sloveniji” i ”Najnovije pčelarske inovacije i poboljšanja - Višematično pčelarenje i nov oplodnjak od plastične mase”. Na savetovanju će pored domaćih stručnjaka i pčelara praktičara učestovati i gost iz Nemačke, dr Gerhard Libig (Liebig).

 

Kanada. U decembru prošle godine, na Nijagarinim vodopadima održan je severnoamerički simpozijum o istraživanjima u pčelarstvu, sa oko 500 učesnika, iz Kanade, SAD i Evrope.

Iz Švedske dolazi zaključak da se problem nozemoze ne rešava lekovima već odgovarajućim načinom pčelarenja. Za zdrave pčele naglašen je značaj dobre lokacije pčelinjaka, higijnsko ponašanje pčela, nezaraženo saće i hrana, kao i izbegavanje velikog odgajivanja ranog legla.

Među mnogo radova, zanimljivo je spomenuti eksperiment kojim je po ko zna koji put potvrđeno koliko količina polena u košnici značajno utiče na razvoj pčelinjeg društva. Posmatrana su pčelinja društva sa mnogo polena, srednja i ona sa vrlo malo polena. Društva sa najviše polena su imala 4 puta više zatvorenog legla od onih sa najmanje polena a dva puta više od srednjih. Pčele u njima su živele 36 dana, one u srednjim 27 dana a u trećoj grupi samo 21 dan. Na kraju sezone prva grupa društava je sakupila skoro 2 puta više meda od grupe sa najmanje polena.

Vrlo je zanimljivo i istraživanje zavisnosti procenta odgajenih i oplođenih matica u zavisnosti od količine kumafosa u vosku koji je korišćen za izradu matičnih čaura. Što je bilo više kumafosa, procenat prihvatanja presađenih larvi bio je sve manji, a pri 1 promilu kumafosa u vosku, prijem larvi je potpuno izostao.

Dr Marla Spivak sa univerziteta u Minesoti imala je vrlo zapažen rad u kome insistira na radikalnim promenama u pčelarstvu: smanjenju upotrebe hemikalija i korišćenju drugih metoda kontrole bolesti i štetočina u košnici. Uputila je oštre kritike pčelarima zbog nesavesne upotrebe hemikalija, kao i zbog nedovoljne saradnje sa naučnicima (kod nas je izgleda obrnut problem - primedba priredjivača). Zalaže se za odgajivanje pčela koje pokazuju otpornost na varou.

U tom pogledu, na simpozijumu se govorilo i o dobrim osobinama ruskih pčela i njihovih hibrida u Kanadi, koje su imale najbolju otpornosti na varou.

Prikazan je i vrlo neobičan rad o dresiranju pčela da pronalaze ekspoziv. Pčele neuporedivo bolje pronalaze eksploziv od najbolje dresiranih pasa, pri čemu treniranje psa traje 3 godine a treniranje pčele samo 3 časa!