[Home]

Pčelarstvo u svetu

IZ SVETA  

5

  Pripremio: Predrag Cvetković

  

Nemačka. Od 28. marta do 2 aprila, u mestu Passau, održava se Drugi nemački kongres pčelinjih proizvoda i apiterapije, kao i intenzivni praktični kurs apiterapije.

Tema kongresa je "Osobine i klinička primena pčelinjih proizvoda". Kongres je međunarodnog karaktera i očekuju se učesnici iz Evrope i Azije. 

Kina. Prema podacima elektronskog biltena "Apis UK", u toku prvih 7 meseci 2002. godine kineski izvoz meda je opao za 43%, ali je cena izveženog meda porasla za 15%. Japan i dalje ostaje najveći uvoznik kineskog meda. 

Makedonija. Aleksandar Mihajlovski, urednik časopisa "Melitagora" u najnovijem broju ovog časopisa objavljuje svoj predlog za "balkanski standard košnica". Mihajlovski predlaže da se dužina satonoše ravna prema LR košnici. Predlog se može videti i na internet sajtu www.pcela.co.yu 

Slovenija. U Celju se 1. i 2. marta u dvorani sajma održava tradicionalni 26. po redu državni pčelarski seminar i prodajna izložba pčelarstva. Tom prilikom, organizovani su predavanje i okrugli sto na temu: "Evropsko pčelarsko zakonodavstvo", okrugli sto posvećen predstojećem kongresu Apimondije, kao i predavanje na temu novih tehnologija u preradi meda. 

Članarina u slovenačkom pčelarskom savezu u 2003. godini iznosi oko 35 evra, a dodatno se plaća po broju košnica, i to u iznosu od oko 3 dinara po košnici. Društva na to dodaju svoju članarinu, kojom se isplaćuju obilasci veterinara, troškovi obaveštavanja i dr.

Član saveza ima pravo jednog besplatnog oglasa u časopisu "Slovenski čebelar" i 20% popusta pri kupovini literature, video kaseta, etiketa za tegle i reklamnih letaka.

Da bi podstakao učlanjavanje, savez nagrađuje društva iznosom od oko 400 dinara za svakog novog člana. 

Australija. Prema podacima iz biltena "Apis UK" preuzetim iz časopisa "Bee Culture", saznajemo da je i u Australiji pronađena mala košnicina buba Aethina tumida u oblastima Kvinlandu i Novi Južni Vels.

Larva te bube je najopasnija za pčele, pravi tunele kroz saće, jede med i polen i uništava leglo. Kada se zaraza raširi, pčele mogu da napuste saće i košnicu. Što je još gore, larva ostavlja izmet u medu, što izaziva fermentaciju i čini ga neupotrebljivim u industriji.  

U tekstu se daju i podaci o pčelarskoj proizvodnji u Kvnilandu.

U oko 80 hiljada košnica u vlasništvu profesionalnih pčelara, proizvede se godišnje oko 6.000 tona meda, odnosno oko 75 kilograma po košnici, u vrednosti od ukupno 24 miliona australijskih dolara. Godišnje se proizvede oko 100 tona voska u vrednosti oko 450 hiljada dolara. Izveze se približno 20 hiljada matica po ceni od 15 austr. dolara svaka. 

SAD. Hari Vanredpul, pčelar iz Salema, država Oregon, konstruisao je mašinu koja pomoću šećera u prahu uklanja varou sa pčela. Pčele padaju u posudu sa šećerom u prahu, zatim ih mašina sprovodi na vibracionu mrežu u dva nivoa, odakle izlaze očišćene. Mašina se napaja se sa 12 volti. Kaže se da posle prolaska kroz ovu mašinu pčele ostaju neoštećene. 

Rusija. Statistički podaci pokazuju da je u 2001. godini proizvedeno 52.659 tona meda, a u 2001. - 53.922 tona. Broj košnica u januaru 2001. je iznosio 3 miliona i 441 hiljada, što je za oko 56 hiljada manje u odnosu na prethodni period. Najviše košnica (oko 85%) nalazi se u privatnom vlasništvu. Produktivnost po pčelinjem društvu je prosečno iznosila u 2000. godini 15,6 kg a u 2001. 15,1kg meda. Najniža je u Novgorodskoj oblasti (4,4kg), u Kalingradskoj je 20kg, a najveća produktivnost je u Dalekoistočnom reonu, u Amurskoj oblasti je 42kg a u Primorskom kraju 31kg.

U 2001. godini proizvedeno je 2.150 tona voska, što je za 62 tone manje nego u 2000. godini. Po košnici se prosečno proizvelo od oko 300 grama, do skoro 740 grama voska. Zanimljivo je da postoje podaci i o količini ostavljene hrane pčelama, koja iznosi od 15 do skoro 19kg po košnici.