[Home]

Pčelarstvo u svetu

42

Priredio Predrag Cvetković

VESTI IZ SVETA

Nemačka. Zbog velikog stradanja pčela u oblasti Baden-Wuerttemberg Nemačka Kancelarija za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (BVL) je naredila trenutnu suspenziju odobrenja za osam preparata za tretman semena. Suspendovani proizvodi su:

 

Antarc (sastojak: imidacloprid; proizvođač Bayer),

Chinook (imidacloprid; Bayer),

Cruiser (thiamethoxam; Syngenta),
Elado (clothianidin; Bayer),

Faibel (imidacloprid; Bayer),

Mesurol (methiocarb; Bayer) i

Poncho (clothianidin; Bayer).

 

Prema Nemačkom istraživačkom centru za biljne kulture, 29 od 30 mrtvih pčela koje su ispitivane ubijeno je kontaktom sa preparatom klotianidin (clothianidin). Takođe, značajno su stradale i populacije divljih pčela i drugih insekata.

Klotianidin je neselektivni otrov. Prema Američkoj agenciji za zaštitu životne sredine klotianidin je visoko toksičan za pčele. Seme se unapred tretira klotianidinom ili prska na polju i insekticid može da se prenese na druge kulture. Obično se prskaju polja kukuruza tokom setve u proleće da se na njima stvori zaštitni sloj.

 

Sa prodajom od 556 miliona evra u 2007. godini imidaklopril je Bajerov najbolje prodavan proizvod. U Nemačkoj imidaklopril je korišćen pod brend nazivima "Gaucho", "Anratc" i "Chinook", najviše u gajenju uljane repice, šećerne repe i kukuruza.

 

 

  

Turska. Turska fondacija za borbu protiv erozije, pošumljavanje i zaštitu prirodnih staništa "TEMA" izveštava o masovnom izumiranju pčelinjih društava u poslednjih dve godine. Najpre, 32.000 društava je stadalo u Hataju u 2007. godini. Kasnije, u Adijamanu, Ardahanu i Ankari stadalo je više od 50% pčelinjih društava.

Nedavne suše širom države su takođe negativno uticale na pčelarstvo. U 2006. godini neke medonosne biljke su izmrzle pa pčelinja društva nisu mogla da se razviju i oslabila su.

Američka kuga pčelinjeg legla je bila registrovana u nekoliko oblasti. Prema pravilnicima EU, pčelinja društva obolela od američke kuge treba da budu spaljena. Iako je Turska potpisala te pravilnike, spaljivanje još nije obavljeno, prema saopštenju agencije TEMA:

Turska ima 4,5 miliona pčelinjih društava koja prozvode 50-60.000 tona meda godišnje, ali ta količina je prepolovljena u 2007. godini i Turska je sada došla u situaciju da treba da uvozi med.

 

 

Velika Britanija. Na međunarodnoj konferenciji koju je organizovalo Društvo za patologiju invertebrata (SIP), na kojoj je učestvovalo više istaknutih stručnjaka iz sveta, izneto je više rezultata istraživanja koji su  privukli posebnu pažnju.

Prvo je da je nestajanje pčelinjih društava (CCD) izazvano Izraelskim virusom akutne paralize (IAPV). Taj virus ne uzrokuje stadanje ali tamo gde je prisutan ili gde je bio prisutan u prethodnim generacijama, pčelinje društvo postaje osetljivije na stradanje ako je pod stresom. Stres može biti uzrokovan pri transportu društava, lošom ishranom ili drugim bolestima. Koliko se zna, virus IAPV nije prisutan u Britaniji, ali jeste u Francuskoj i Španiji.

Drugo iznenađujuće otkriće je da bolesti kao što su Virus deformisanih krila (DWV) i nozemoza mogu da se prenesu preko cveća, pa ako pčela koja nosi uzročnik bolesti poseti cvet i posle toga taj cvet poseti pčela iz zdravog društva, bolest može da se prenese na  zdravu pčelu u njenu košnicu. Možda je još više zabrinjavajuće da se bolesti mogu preneti i na druge vrste insekata, tako se virus defornisanih krila može preko cveća preneti sa pčela na bumbare i obrnuto. To ima ozbiljne posledice jer se 1 milion bumbarskih zajednica transportuje širom sveta svake godine za oprašivanje kultura pod staklom i u tunelima. Britanija ih uvozi u velikoj meri i veliki broj njih napusti ta staništa i ode u slobodnu prirodu.

Naredna vest iz Britanije je o vrlo velikom manjku domaćeg meda na tržištu - predviđa se da ga u prodavnicama neće biti već za Božić (25. decembar). To ima ogroman efekat na cene i neupakovan med se prodaje po ceni od dve funte (oko 184 dinara trenutno) za 450 grama a med u teglama, težine oko 360 grama, se prodaje po ceni 3,5 funte (320 dinara) u prodaji na na veliko. Cena meda u prodaji "na kućnom pragu" ide do 5 funti (460 dinara) za 450 grama.