[Home]

Pčelarstvo u svetu

40

Priredio Predrag Cvetković

VESTI IZ SVETA

Nemačka. U gradu Passau, od 23. do 27 marta se održava tradicionalni međunarodni kongres apiterapije, Apiterapeutska izložba i praktičan intezivan kurs i radionica iz apiterapije i apipunkture. Glavna tema ovogodišnjeg kongresa će biti: Lečenje rana pomoću meda i drugih pčelinjih proizvoda. Korišćenje apiterapije, apipunkture i njihovih srodnih metoda u kliničkoj praksi. Službeni jezici kongresa: engleski i nemački.

Informacije na sajtovima www.apitherapie.de  www.apitherapy.com

email: DrStangaciu@apitherapie.de ; drstangaciu@apitherapy.com
  

SAD. Neke cene rojeva i matica u SAD u 2007 godini koje su date u oglasima su

Paketni rojevi 1,4kg i 2kg (približno) koštaju 65$ odnosno 80$.

Isporuka u aprilu, plaćanje pri naručivanju. U cenu je uključena obuka za naselajvanje roja.

5-ramni nukleusi - 125$. sa maticom iz 2007. leglom, medom i polenom. U zamenu se zahteva 5 ramova. U cenu je uključena obuka za naselajvanje roja. zahteva se depozit od 60$.

Cele košnice - 250$. Matica iz 2007. njene pčele, leglo, med i polen. Zahteva se depozit od 125$.

Matice - 20$. Isporuka od maja. Pri naručivanju plaća se puna cena.

Kina. Američko istraživanje genetski modifikovanog pamuka gajenog u Kini je pokazalo da je Bt pamuk koji je genetski modifikovan da bi se eliminisali crvi u čauri i smanjila upotreba pesticida u početku davao dobre rezultate. Ipak, proizvođači su kasnije morali da počnu da koriste pesticide da bi lečili druge bolesti koje su ranije bile nađene. Posle sedam godina farmeri su koristili više pesticida neko odgajivači običnog pamuka (koji nije GM). Sa dodatnim troškovima (2-3 puta većim), zarade farmera koji sada proizvode genetski modifikovan pamuk su manje nego farmera koji koriste konvencionalne sorte.

(napomena: pamuk je medonosna biljka i to je dodatan razlog zašto ovu infomaciju dajemo kao prilog boljem informisanju o genetski modifikovanim biljkama)