[Home]

Pčelarstvo u svetu

36

Priredio Predrag Cvetković

VESTI IZ SVETA

Grčka. U Atini se od 12-15. oktobra 2006. održava Prvi internacionalni forum Apiterapije, u organizaciji Grčkog naučnog centra za apiterapiju i međunarodne pčelarske organizacije Apimondije. Program foruma obuhvata tri najvažnije teme: 1) zdravlje - ishranu i prevenciju stresa; 2) opšte zdravlje, bolesti, infekcione bolesti, autoimune bolesti i kancer; 3) istraživanja.

Holandija. Prema informacijama više lokalnih pčelarskih udruženja, od oko 5.500 pčelinjih društava u njihovoj evidenciji, tokom zime 2005/6 stradalo je blizu 1400, što predstavlja oko 25%. Većina stradanja je bila u scenariju dobro poznatom holandskim pčelarima - ramovi puni hrane i debeli sloj mrtvih pčela na podnjači. Na žalost, još se ne zna pravi uzrok takvog stradanja, postoje samo različita nagađanja. Napominje se da je jesen 2005. bila ekstremno topla i da su pčele sakupljale polen sve do kraja oktobra, pa i u područjima gde je bilo puno stradanja.

V. Britanija. Trgovci koji su lažnim etiketama deklarisali med, o čemu je pisano u prethodnim Vestima iz sveta su kažnjeni.  "Norfolk" je proglašen  krivim i kažnjen sa 8.000 funti i nadoknadom troškova do ukupnog izosa od 90.000 funti. Od januara 2001. do septembra 2003. oni su na tržište izneli 17,7 tona meda uvezenog iz Argentine i Kine i deklarisali ga kao lokalni med.

Australija. Džambo džet koji je u maju 2006. leteo sa 350 putnika  na relaciji Sidnej - London morao je da prinudno sleti na pistu u Uralsku, u Kazahstanu jer se u pilotskoj kabini aktivirao alarm za požar. Posle uspešnog sletanja na inače veoma malu pistu, posada nije otkrila znake požara. Pretpostavljaju da je razlog za alarm bila pošiljka matica iz Australije u Britaniju ali nije objašnjeno kako se to desilo.

Irska. Od 20 slučajno uzetih uzoraka meda koji su deklarisan kao irski, za 5 je analizom otkriveno da uopšte ne potiču iz te zemlje. Pravo poreklo tih medova je sa  područja Mediterana (Španija), Južne Amerike i Kine.

Poljska. Po evidenciji pčelara Macieja Viniarskog, u dugoj i ekstremno hladnoj zimi 2005/6 pčele nisu mogle da izleću iz košnica tokom 137 dana. On je izgubio ukupno 31 društvo od 80, što je po evidenciji koju je 1949. započeo njegov tast ubedljivo najveći gubitak. I ranije je bilo puno dugih i ekstremno hladnih zima, sa periodima neizletanja od 129-143 dana, ali su gubici uglavnom bili neznatni, najviše do 3 društva. Maciej smatra da je razlog stradanja neefikasnost tretiranja protiv varoe. Pčele je u julu 2005. tretirao poljskim lekom Biovitom (daščice na bazi amitraza) koji po njegovim rečima nije delovao - varoe su se mogle videti kako šetaju po daščicama. U septembru je primenio češki lek Gabon posle koga je primetio veliko opadanje varoe.

SAD.  U SAD je dozvoljena upotreba Tilana (Tilozin tartrat) za suzbijanje američke kuge. Taj lek je inače već bio upotrebi u živinarstvu, gajenju svinja i ćuraka. Na osnovu sprovedenog istraživanja, kaže se da med iz društava tretiranih tilozinom nije zagađen ako se tretiranje vrši po propisanom uputstvu.