[Home]

Pčelarstvo u svetu

34

Priredio Predrag Cvetković

VESTI IZ SVETA

SAD.  Pčelarska laboratorija na državnom univerzitetu Oregon, iznela je pregled podataka o oprašivanju u SAD. Pregled je rađen na osnovu podataka dobijenih od 14 komercijalnih pčelara sa područja severozapadnog pacifičkog područja.

Prosečna cena za oprašivanje u 2005. godini je iznosila 51,30$ po košnici, što je povećanje od skoro 33% u odnosu na 2004. godinu kada je iznosila 38,65$. Na to povećanje najviše je uticalo povećanje cene za oprašivanje badema, a povećanje cene za ostale kulture izuzev badema je 23,7%. Bilo je prosečno 2,2 angažovanja za oprašivanje po košnici. To daje prosečan prihod po košnici 112,85$ što je znatno više nego prethodnih godina.

Međutim to je nešto manje od prosečne godišnje cene za održavanje jedne košnice, koja po rezultatima ankete iznosi prosečno 117$ u 2005. Izveštaji pčelara o troškovima održavanja pri tome veoma variraju, najniži prijavljen trošak je 75$ a najviši 155$. Bez obzira na sve, to pokazuje da prihod od oprašivanja predstavlja samo pokrivanje troškova pčelarenja, a glavni prihod potiče od meda.

Cena oprašivanja jabuke je iznosila 36,90$, crvene i bele semenske deteline 37,70$, krastavaca 38,30$ a badema čitavih 79,40$ po košnici.

U poslednjih deset godina cena oprašivanje je rasla od 29,60$ po košnici u 1995. godini do 51,30$ u 2005.

Aktivnost Nacionalnog odbora za med u oktobru 2005. Nacionalni orbor za med finansira niz istraživanja o svojstvima i primeni meda, kao i u vezi gajenja pčela, odnosno proizvodnje meda. Takođe se bavi i marketinškim istaživanjima i reklamom meda u medijima.

U toku su sledeća istraživanja o medu:

- identifikacija antibakterijskih sastojaka u medu

- može li med poboljšati apsorpciju kalcijuma i veću gustinu kostiju

- lečenje noćnog kašlja kod dece i njihovih roditelja

- uticaj meda na izdržljivost sportista u nekim kolektivnim sportovima (koštarka, am. fudbal, fudbal)

Istraživanja proizvodnje meda koja su u toku:

- izlaganje pčelinjeg društva oksalnoj i sirćetnoj kiselini tokom 24 časa radi suzbijanja varoe, male košničine bube, akaroze i virusa

- testiranje oksalne kiseline u vlažnim i hladnijim klimatskim područjima

- uticaji mineralnih i etarskih ulja na radiličko leglo i varou u košnici

- primena ozona za tretiranje medišta i saća

- suzbijanje varoe gljivicom Metarhizium Anisopliae

Primer cena matica i rojeva u SAD iz jednog oglasa (Kalifornija)

Matice u aprilu 19 $, obeležene 20$

Nukleusi u aprilu 120 $, na 5 ramova sa polenom i medom, sa oko 1,3-1,4 kg pčela.

Košnice u aprilu 200 $, na 8 ramova sa medom i polenom i novom maticom (iz te godine)

Za nukleuse i košnice plaća se depozit 50% od cene.

Paketni rojevi (1,35 kg pčela sa maticom) 80$. Isporuka 14. i 21 aprila. Depozit za kutije 5$ (vraća se).

 

Slovenija. Na sajmu u Celju 25. i 26. marta se održava 29. državni pčelarski seminar i prodajna međunarodna izložba pčelarstva. Otvaranje je u subotu u 8.00 a u nedelju program počinje u 9.00.

Slovenački pčelarski savez je raspisao javni konkurs za sufinansiranje kupovine u cilju sprečavanja štete na pčelinjacima koju mogu da učine krupne zveri (vukovi, risovi, medvedi). Sufinansira se kupovina koja je bila obavljena od 30.09.2005. do 10.05.2006. a za 2006. godinu za te namene je obezbeđeno 15.000.000,00 SIT.

Kuba. Istočna Kuba povećava proizvodnju meda - vlasti provincije Santiago de Cuba primenjuju seriju mera koje bi povećale proizvodnju meda i ispravile pad proivodnje prošle godine. Orkan "Denis" je u 2005. oštetio plantaže biljke "bejuco indio" koja inače daje 68% meda u toj provinciji. Tim merama se predviđa povećanje broja košnica i selidba pčela na paše. Takođe, radi se na proizvodnji ekološkog meda koji bi se prodavao po višoj ceni (oko 1,3 $ po kilogramu) nego regularni med i time bi se povećala vrednost izvoza. Pet opština u toj provinciji su registrovane kao ekološke. Izvoz iz te provincije je upućen ka EU i Japanu, kao velikim kupcima meda proizvedenog u ekološki čistim područjima.