[Home]

Pčelarstvo u svetu

31

Priredio Predrag Cvetković

VESTI IZ SVETA

Nauka u svetu. Jedno Istraživanje  je pokazalo da pčele mogu da nauče da prepoznaju lice čoveka na slici i da najmanje  naredna dva dana drže u pamćenju naučen sistem prepoznavanja. Ta otkrića su pomogla da se odbace dugogodišnje nedoumice naučnika oko toga kako ljudi prepoznaju lica. Takođe, rezultati mogu da pomognu razvoju softvera za prepoznavanje lica i uopšte - slika. Mnogi naučnici su po ustaljenom verovanju smatrali da je za prepoznavanje lica potreban veliki mozak, što je ovo istraživanje demantovalo.

Fotografije koje su bile pokazivane pčelama su iz standardnih psiholoških testova, sličnog su osvetljenja, boje pozadine i veličine i uključuju samo lice i vrat da se ne bi pčelama dozvolilo da prepoznaju po odeći. U nekim slučajevima lica su bila slična.

Sistem učenja pčela se zasnivao na tome da je pčelama nuđena kap slatke tečnosti blizu lica nekog čoveka a kap gorke tečnosti blizu lica drugih ljudi. Nekoliko pčela nije uspevalo da shvati da je potrebno da obrate pažnju na fotografije, ali pet pčela je naučilo da ispred fotografija lete horizontalno, na takav način da bi mogle da ih posmataju. Pčele su naučile da razlikuju pravo lice od pogrešnog sa više od 80% tačnosti, čak iako su lica bila slična i bez obzira gde su fotografije postavljane. Rezultati su bili slabiji ako je fotografija pomerana gore-dole. Dve pčele koje su testirane 2 dana posle učenja su zadržale u pamćenju ono što su naučile o prepoznavanju pa je jedna od 94% uspeha prvog dana imala 79% uspeha dva dana kasnije a druga od 87% je imala 76%.

Naučnici predpostavljaju da pčele ne znaju šta predstavljaju ta lica, za njih je to verovatno neka slika prostora ili neobičan cvet.

izvor: http://www.world-science.net

Proizvodnja meda u svetu u 2004. U odnosu na 2003. godinu, proizvodnja u 2004. je porasla za 3%. Značajno je reći da je povećanje u 2003. u odnosu na 2002. godinu bilo čitavih 26%.

Zemlje sa najvećim udelom u proizvodnji meda (u hiljadama tona) u svetu u 2004. su:

Kina - 276

SAD - 82 

Argentina - 80

Turska - 75

Meksiko - 55,84

Ukrajina 54

Rusija 52

Indija 52

Španija 36

Kanada 35

ostale države sveta 508,456 hiljada tona

Belorusija. Za razliku od Rusije, apiterapija u Belorusiji nema tako snažne korene i nije tako razvijena, ali je već nekoliko godina u usponu i ubrzano se razvija. Posle učešća na moskovskoj izložbi "Intermed 2000" apiterapeuti i pčelari Belorusije su osnovali "Belorusko udruženje za popularizaciju pčelinjih proizvoda". Za predsednika je izabran lekar - apiterapeut i fizioterapeut V.P Mlavski. Već tokom 2001. godine sedam lekara su završili specijalizaciju za apiterapiju na Rjazanskom medicinskom fakultetu.

Danas u Belorusiji ima oko 700 članova tog udruženja: lekara, veterinara, pčelara, građana i dr. i postoje 32 ordinacije za apiterapiju, od toga 10-12 rade tokom cele godine. Udruženje je organizovalo i dve konferencije o pčelarstvu, pčelinjim proivodima i apiterapiji.