[Home]

Pčelarstvo u svetu

IZ SVETA  

3

  Pripremio: Predrag Cvetković

  

Genetski modifikovan polen. U Evropi vlada moratorijum na proizvodnju genetski modifikovane hrane. Očekuje se da takvo stanje neće trajati predugo i da se moraju doneti neke konkretne odluke, bilo u kom pravcu. Vodi se tihi rat između pristalica i onih koji su protiv “genetskog zagađenja”, a strateški značaj hrane svemu tome daje ogroman značaj.

To se prenelo i na pčelinje proizvode, pa se pojavljuju prve vesti i reakcije. Tako se u listu “The Sunday times” od septembra 2002 pojavio tekst koji govori da je u engleskom medu otkriven genetski mofifikovan polen. Pravu istinu o tome ćemo saznati možda tek kasnije, ali je očigledno da i pčelarstvo ulazi u taj “rat”. Udruženje britanskih pčelara je tim povodom sazvalo i konferenciju, koju su činili pčelari i predstavnici  industrije meda.

Kada se tome doda situacija sa otkrivanjem ostataka antibiotika u medu iz Kine, ali i u onom evropskog porekla, pa nalaženje rezidua hemikalija u medu, u Evropi nastaje prava jagma za čistim, nezagađenim medom.

(izvor: elektronski bilten “apis - UK”)

  

Kina. Novinar BBC News-a iz Kine u prilogu od 12. jula, javlja o reagovanju Kine na zabranu uvoza kineskog meda u EU zbog otkrivanja ostataka antibiotika hloramfenikola. Zabrana se odnosi i na pileće i zečije meso, rakove i školjke poreklom iz Kine, i uzrokovala je ogromne teškoće i štete.

Izveštava se da su kineski proizvođači hrane uputili hitnu molbu Evropskoj uniji, radi obnove trgovine.

Kineska vlada je tim povodom zabranila oko 20 lekova koji su do tada rutinski korišćeni i uputila preko 22.000 timova inspektora na teren da ispitaju metode proizvodnje i snabdevanje izvoznika. U međuvremenu, dok se ne urade nove analize, zabrana ostaje na snazi. 

   
     Preparat Gaučo u Francuskoj. Državni savet Francuske dao je nalog ministarstvu poljoprivrede da u roku od tri meseca razmotri svoj stav u pogledu upotrebe preparata Gaučo na semenskom kukuruzu. U odluci koja je doneta 9. oktobra 2002. Savet je stao na stranu pčelara, koji su izneli optužbu zbog primene tog preparata. Ministar poljoprivrede će u najkraćem roku sazvati komisiju za toksične proizvode, koja će ponovno proučiti sve naučne studije, što zahteva francuski savez pčelara, i na osnovu toga doneti novu odluku.

izvor: Lojze Ivanec (www.apiphyt.com) na osnovu teksta u listu “Le monde”.

  

Ocenjivanje meda u Semiču. U Semiču, na jugu Slovenije, održano je tradicionalno ocenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Žiri je vrednovao organoleptičke osobine, ali i sadržaj vode, električnu provodnost, kao i samo pakovanje i etiketu. Priznanja su dodeljivana isključivo po rezultatima ocenjivanja, tako da je u vrlo jakoj konkurenciji, od preko 270 uzoraka, bilo mnogo nagrada: 42 zlatne, 58 srebrnih itd. U stranoj konkurenciji, najbolje su ocenjeni uzorci iz Hrvatske, zatim iz Švedske, Austrije, Makedonije... U ukupnoj konkurenciji, najbolje je ocenjena medljika od jele, Mateje Blejeca iz Mengeša, Slovenija.

Naši pčelari, na žalost, nisu iskoristili priliku da svetu pokažu kvalitet svog meda.