[Home]

Pčelarstvo u svetu

27

Priredio Predrag Cvetković

VESTI IZ SVETA

  

V. Britanija. Upotreba timol gela u suzbijanju varoe se pokazala dobrom i efikasnomu sklopu sveukupne borbe protiv tog opasnog parazita.

Afere oko genetski modifikovanih biljaka polako se stišavaju, pretpostavlja se da razog što ih britanska javnost jednostavno ne želi, kompanije koje se bave proizvodnjom semena tih biljaka su izgleda uvidele da ne mogu postiči veliki profit i povlače se sa arene, a britanski pcelari se nadaju da to neće biti kratkotrajno povlačenje.

Kuba. Kubanski pčelari se sve više orijentišu na proizvodnju meda po ekološkim standardima i veliki broj opština je registrovan za ekološku proizvodnju. Cena koja se postiže za jednu tonu ekološkog meda je 300 dolara viša od cene regularnog meda na svetskom tržištu. Svoju proizvodnju meda Kuba će usmeriti na evropsko tržište.

Grčka. Hemikalija parabihlorobenzen se koristi za tretiranje saća protiv voštanog moljca, koji u Grčkoj predstavlja pojačan problem zbog toplije klime. Nedavno je iz rafova prodavnica širom Grčke uklonjena velika količina meda, 21 robna marka, zbog sadržaja prekomernih količina te hemikalije, koja je u med dospela preko voska. Šta se u stvari desilo? Grčka vlada je pre par godina postavila ograničenje za sadržaj parabihlorobenzena na 40ppb. Nedavno je jedna velika mlekarska kompanija upakovala 700.000 pakovanja jogurta a Grčka agencija za kvalitet hrane je naredila toj kompaniji da ukloni svoj proizvod sa tržišta zbog toga što je sadržao buđ. Vlasnici kompanije su reagovali otkrivajući tajnu - bukvalno "cinkareći" u vezi sadržaja parabihlorobenzena u medu pa je EU morala da interveniše i postavila je granicu za parabihlorobenzen na 10ppb. To je značilo da je hiljade tona grčkog meda moralo da bude izbačeno sa tržišta a povod je bila svađa zbog toga što su prvobitno jedni bili kažnjeni a drugi nisu.

Irska. U Republici Irskoj ima oko 3000 pčelara i još 700 u Severnoj Irskoj. Većina njih su hobisti, sa 1-10 košnica. Irska pčelarska federacija okuplja 46 pčelarske organizacije a u Severnoj Irskoj je 9 organizacija okupljeno u asocijaciju. Pčelari uspevaju da proizvedu svega 15% meda koji je potreban tržištu, tako da se znatne količine meda uvoze. Pošto je Irska relativno hladna, sa vlažnom klimom, prinosi meda su skromni, ali je med vrlo kvalitetan. Glavni izvodi nektara su voće i glog u proleće, detelina, kupina i zvonasti vrijesak tokom leta, polegnuti vrijesak u jesen i bršljan u ranu zimu. Pojačam je interes za gajenje irske tamne pčele.

Kipar. Pčelari Krita doživlajvaju teške trenutke usled vrlo surovih i neprimerenih mera njihove vlade. Neke nepravilnosti u kvalitetu meda, kao što su povećan HMF faktor, smanjena aktivnost dijastaze, zatim sadržaj nekih nedozvoljenih materija, od strane vlade se predstavljaju najširoj javnosti putem masovnih medija na takav način da to nanosi ogromnu štetu pčelarima, a  da ne prikazuje problem u njegovoj suštini i pravom značenju.

Holandija. U dve holandske crkve u Mastrihtu, u maloj kapeli i velikoj bazilici, vršena su ispitivanja nivoa zagađenja usled dima od sveća.  Pre početka službe u crkvi, nivoi zagađenja su bili čak 3-5 puta veći od zagađenja na prometnoj ulici a posle 9 sati gorenja sveća zagađenje je 13-20 puta veće. Širom sveta, sveće se zbog niže cene proizvode pretežno ili iskljućivo od parafina ili stearina, a najmanje od pčelinjeg voska i to predstavlja izvor zagađenja, koje sadrži toksine koji mogu uzrokovati bolesti respiratornih organa.

SAD. U jednom istraživanju koje su sproveli američki naučnici, cilj je bio da se ispita uticaj rase pčela i položaja košnice na stepen zaraženosti varoom i na osnovu toga posavetuju pčelari za rad sa pčelama.

Utvrđeno je da su društva sa ruskim pčelama imala manje varoe od onih sa italijanskim (1/10 - 1/3). Izlaganje košnica suncu usporava razvoj varoe. Dugotrajna senka ubrzava razvoj varoe i izazvala je stradanje nekih društava sa italijanskim pčelama.

Broj varoa u društvima sa ruskim pčelama na pčelinjacima sa ruskim pčelama je bio 1/3 od broja varoa u društvima ruskih pčela koja su se nalazila na mešovitim pčelinjacima (sa italijanskim).

Društva sa ruskim pčelama donela su više meda od italijanskih, ali pri tome treba uzeti u obzir da istraživanje nije uključilo sklonost italijanskih pčela da u vreme paše odgajaju veliku količinu legla, kao i da imaju veću potrošnju meda.

 

Med i kalcijum (SAD). Osteoporoza (šupljikavost ili razređenost koštanog tkiva) može do 2020. godine predstavljati uzrok rizika fraktura za više od 50% stanovništa SAD starijih od 50 godina. Utvrđeno je da med pomaže boljoj apsorpcij kalcijuma u organizmu kada se uzima sa dodacima bogatim kalcijumom. Šta više, kada se povećava količina uzetog meda, povećava se i količina adsorbovanog kalcijuma.

 

Tržište voska u Evropi. Kina drži više od 60% evropskog tržišta voska i taj udeo se povećava, kao i cena kineskog voska. Uz to, nedovoljno je voska na tržištu, kvalitetan vosak iz Kine će doći u julu-avgustu 2005  Severna Amerika je kupac voska i proizvodnja ne zadovoljava domaće potrebe, dok Južna Amerika samo povremeno nudi male viškove. U Africi se proizvodi vosak za izvoz u Evropu. Zemlje istočne Evrope samo mali deo voska izvoze jer njihovi pčelari većinu koriste za svoje potrebe, a i cena voska je visoka. Cena voska iz Australije i Novog Zelanda je prekomerno visoka (zbog čistoće od pesticida, prim. priređivača).