[Home]

Pčelarstvo u svetu

26

Priredio Predrag Cvetković

VESTI IZ SVETA

  

V. Britanija. Britanski pčelari vide 2005. godinu kao godinu velikih izazova i tekoća za pčelare, počev od sve veće rezistencije varoe na neke lekove, zatim sve obimnijeg i komplikovanijeg zakonodavstva u vezi pčelarstva, do smanjenja pomoći za pčelarstvo od strane britanske vlade za 20%. Dodatna tekoća za britanske pčelare je nunost prelaenja na metrički sistem mera, pa se stare etikete sa britanskim merama za teinu moraju menjati. Zakonodavstvo koje definie pakovanje meda sve je zahtevnije, a kada je u pitanju lečenje pčela, od 1. oktobra stupa na snagu isti reim u svim zemljama EU, kojim se ne dozvoljava kupovina i primena lekova bez veterinarskog recepta. Sve te administrativne mere ne nalaze na dobar prijem kod pčelara, a tek će se pokazati kako će to u praksi da funkcionie.

Svetska proizvodnja meda. U svetu se godinje proizvodi oko 1,2 miliona tona meda. Od toga jedna trećina, 400.000 tona ide na međunarodno trite. Glavni uvozni regioni su Evropska Unija, SAD i Japan, koji uvoze, vrlo grubo procenjeno 150.000 (EU), 100.000 (SAD) i 50.000 tona meda (Japan).

I EU i SAD proizvode oko 50% meda za svoje potrebe, ostalo uvoze. U okviru EU Nemačka je najveći uvoznik, sa oko 90.000 tona godinje, ali je i najveći izvoznik, sa oko 7% meda na svetskom tritu, odmah iza Meksika. Velika Britanija uvozi oko 20.000 tona ili neto vie a proizvodi samo oko 3-5.000 tona. Većina Japanskog uvoza meda dolazi iz Kine.

Kina je najveći izvoznik meda, sa oko 100.000 tona, do 2002. godine, kada je bila suspendovana sa trita EU zbog ostataka antibiotika hloramfenikola. Drugi glavni izvoznici su Argentina i Meksiko, ali postoji i preko 40 zemalja kojima je dozvoljen uvoz u EU.

Izvor informacije: BKQ br. 79

Antibiotici u svetskom  pčelarstvu. U SAD Kineski med je sadravao ostatke antibiotika hloramfenikola. Kinezi su reili problem rezidua organizovanom veterinarskom kontrolom procesa proizvodnje, to se zahteva svuda u svetu, ali izgleda da je znatno pomogla i ultrafina filtracija ali takav proizvod po drugim osnovama ne moe da se uklopi u legalne definicije standardnog meda.

U Argentinskom medu je bio nađen antibiotik "nitrofurans".

Američki pčelari su i previe koristili oksitetraciklin (Teramicin) da je dolo do rezistencije. Tilozin će se verovatno koristiti u terapeutske svrhe

G&#,g~D`v}5؄mt&2zKZ0GM~׊tnucO]Zu}Ҿcub#G2]_wE֯:=o|dĞ3=Zk:-_?D{M35/c\øNi2F æIcEO ޶3&*>S{t| }>1`oRR l7,Alcֈ5zp1Q7Ѵ!cl[/P8z+};Na/`oݭՇZ=HMt0l.g?jRJcu<|5l-~HG?MU9ʯD\ÃnxX|J}Cнe$b_K>.]{Q0/9(tۘgZu1~_<|stsMW]cʘk:T~EGAʭ}HƈcO?9jPOu7vH' ME_56kHuu R(]"ctaUf,}_407İ->|F&׵sFħDߠ`rݙw] z8?o}}O٧\SџE%scX/1Պ-0Ƶ뢠;Y8E/Ǻnvsuٶz'W