[Home]

Pčelarstvo u svetu

25

Priredio Predrag Cvetković

VESTI IZ SVETA

  

Kipar. Kiparska zdravstvena inspekcija je objavila vest o povlačenju meda uvezenog iz Grčke u pet različitih pakovanja, koji je u sebi sadržao ostatke Diklorbenzola, pesticida za koji se veruje da je kancerogen. Ministar zdravlja je posle provere uzoraka grčkog meda na tržištu rekao da su tih pet pakovanja meda proizvod jedne iste kompanije "Attiki Pittas" i da su sadržale nedozvoljene nivoe te štetne materije. Radilo se o medu pakovanom u staklene i plastične tegle od 500g i 250g, kao finokristalisan i običan med. Med je imao rok trajanja do 31. januara 2008. Ministar je rekao da je već dao upustva preduzećima koja uvoze med da odbace te proizvode i savetovao građanstvu da ne kupuje nikakav med sa tim nazivima. Ovo odbacivanje Grčkog meda je poslednje u nizu otkrivanja neispravnih medova, pošto je nekoliko količina kiparskog meda bilo odbačeno prethodnih meseci posle otkrivanja ostataka antibiotika.

V. Britanija. U Britaniji se ponovo pojavljuju oštre kritike upućene britanskom pčelarskom savezu BBKA povodom odnosa tog nacionalnog saveza prema reklami i upotrebi nekih pesticida štetnih po pčele. Naime, BBKA je praktično odobravao i sponzorisao pesticide nazivane "prijateljskim" za pčele, dok su neki od tih pesticida na aktuelnim web stranicama proizvođača navedeni kao visoko toksični za pčele. 

Druga vest iz Britanije je o vrlo nepovoljnom uticaju vlažnog vremena na pčele u zapadnom delu ostrva. Strahuje se da bi kao posledica toga moglo biti dosta gubitaka jer je jesen bila vrlo kišovita, da pčele uopšte nisu mogle da izleću i sakupljaju polen i nektar.

SAD. Prema nezvaničnim informacijama sa diskusione grupe za apiterapiju "Apitherapy-List" u junu 2005. godine u SAD će stupiti na snagu kodeks kojim se gubi sloboda izbora pri kupovini vitamina i drugih dopunskih preparata u ishrani kao i preventivnih preparata. Posle tog roka dodaci koji se proizvode u SAD biće kontrolisani od strane svetske trgovinske organizacije i Svetske zdravstvene organizacije. Kodeks "CODEX ALIMENTARIUS" postavlja standarde za dodatne materije u ishrani za sve zemlje članice Svetske trgovinske organizacije (WTO). Biće primenjen od strane WTO, biće čak iznad američkih zakona i sankcionisaće sve njegove povrede. Taj kodeks će drastično ograničiti prodaju vitamina, minerala i dodatnih materija (pomoćna lekovita sredstva, dodatke hrani i dr. - prim. P. Cvetković). Kodeks je tajno donet u novembru 2004. i "korakom br. 8" biće primenjen u junu 2005.

Kodeks predviđa:

1. Dodaci se ne mogu prodavati u preventivne i lekovite svrhe

2. Sve što je "jače" od preparata svrstanih u one sa "minimalnom snagom" je "lek" koji zahteva recept i mora biti proizveden od strane farmaceutskih preduzeća. Preko 5000 proizvoda u prodavnicama lekovitih preparata će biti zabranjeno i te prodavnice više neće postojati u obliku koji postoji sada.

3. Kodeks će postati internacionalno obavezujući.

4. Novi dodaci (pri lečenju i u ishrani) će biti zabranjeni osim ako se ne urade veoma skupa testiranja i dobije odobrenje.

 

O svemu se detaljnije možete upoznati preko: www.ahha.org   www.iahf.com    www.alliance-natural-health.org

Danska. Na danskom ostrvu Laeso, koje se nalazi između Danske i Švedske živi jedinstvena vrsta pčele - Danska crna pčela (Apis melliffera mellifera). Matice te pčele se pare 10-15 puta i to na visini do čak 1000 metara u vazduhu. Trutovi te pčele lete do 15km i tako na tom malom ostrvu dugačkom svega 25km  i udaljenom od kopna nema mogućnosti ukrštanja s drugim rasama pčela. Međutim, ministar poljoprivrede i hrane Danske je navodno zbog poštovanja zakona slobodnog tržišta dozvolio da se na tom ostrvu gaje i druge rase pčela. Time je ukinuo zaštitu te lokalne rase koja je bila i formalno potvrđena potpisivanjem konvencije o biološkoj raznolikosti koju je potpisala i danska vlada 1992. godine i kojom se obavezala na zaštitu retkih vrsta. Dasnki pčelari ulažu velike proteste protiv takve odluke vlade i pozivaju kolege pčelare širom sveta da im se u tome pridruže. Dalje informacije o tome će biti objavljene na http://www.beedata.com/apis-uk/newsletters05/www.biavl.dk

Bugarska. Bugarski nacionalni proram za razvojpčelarstva bio je predstavljen u februaru 2005. u Sofiji u Inter-Expo centru. Program je razvijen od strane ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo u saradnji sa nemačkim udruženjem za tehničku saradnju i sa bugarskim pčelarskim organizacijama. Za dan predstavlajnja programa je izabran Dan svetog Haralampija za koga se veruje da je bio prvi koji je otkrio lekovita svojstva meda. Program teži  tome da pomogne Bugarskoj da dobije maksimalne povlastice od donacija koje se očekuju za razvoj sektora zaodgajivanje matica posle ulaska Bugarske u EU. U 2004. godini EU je primenila nove propise dozvoljavajući zemljama članicama da dobiju finansijsku pomoć pošto predstave trogodišnji nacionalni program za razvoj u sektoru. U 2004. godini Bugarska je izvezla 5.620 tona meda, od čega 70% na tržište EU.