[Home]

Pčelarstvo u svetu

24

Priredio Predrag Cvetković

VESTI IZ SVETA

  

Rusija. Rusija čini korake usaglašavanja sa kriterijumima EU i kada je u pitanju med i pčelinji proizvodi, pošto je ustanovljeno da se ruski standardi razlikuju. Neki pokazatelji kvaliteta meda u EU, u Rusiji se ne određuju, standardi za deo drugih pokazatelja se razlikuju a takođe i metode ispitivanja. Ukazuje se i na propise o kontrolisanju pčelinjaka od strane veterinarskih službi u EU, uvid u gajenje i lečenje pčela, pakovanje i etiketiranje meda i drugih pčelinjih proizvoda itd.

V. Britanija. Novi zakon EU koji stupa na snagu oktobra 2005. godine zahteva da svi pčelari u EU nabavljaju lekove za svoje pčele samo od veterinara (putem recepata). Britanski pčelari su zbog toga zabrinuti po više osnova. Jedan je što se veruje da će veterinari morati da dolaze na pčelinjake da konstatuju bolest, a to će, po mnogima, biti vrlo teško ostvarivo. Drugo, smatra se da veterinari nisu dovoljno kvalifikovani da mogu da dijagnostikuju bolesti, a treće, tretman će biti skuplji nego do sada. Puno birokratije iz Brisela je ono što smeta britanskim pčelarima

SAD. Cene za oprašivanje badema su ove godine dosta porasle i idu čak do 100 USD po košnici, što sve zavisi od konkretne ponude i potažnje. Tome je verovatno i razlog što su cene badema za samo tri godine porasle preko tri puta.

Osim ponude i potražnje, cene oprašivanja u mnogome zavise od vrste kultura i od snage pčelinjeg društva koje vrši oprašivanje. Tako, spomenuta cena od 100 dolara je potvrđena ugovorom gde se pčelar obavezuje na svega 4 rama pokrivenih pčelama i dovozi ih u osmoramnim nukleusima. Treba imati u vidu da badem cveta ranije od svih drugih kultura. Kao drugi primer, nadovimo da neki pčelari cenu od 35 USD po košnici za oprašivanje jabuka ne smatraju ekonomičnom.
 

Makedonija. Po podacima iz makedonskog pčelarskog časopisa "Melitagora" br. 57 iz 2004. godine, u Makedoniju je u 2003. godini uveženo ukupno 2.632 kg meda. Najskuplje je plaćen grčki med - 10,90 USD  po kilogramu, zatim švajcarski - 10,60 USD/kg. Med je uvežen i iz Hrvatske i SAD. Iste godine izveženo je 81.638,45 kg meda i to u Australiju (po cenama 3,55 i 3,47 USD/kg, Hrvatsku (4,56 i 2,30 USD/kg, Sloveniju  (od 3,38 do 7,69 USD/kg, Srbiju i Crnu Goru (2,73 i 4,05 USD/kg i u SAD. Zanimljiv je i podatak o izvozu pčela. U 2003. godini je ostvaren samo jedan izvoz i to u Srbiju i Crnu Goru. Izveženo je 200 rojeva ukupne težine 520kg, u vrednosti od 3.720 USD.

Izrael. Za dva meseca pred praznik jevrejske Nove godine u Izraelu se proda do 1.300 tona meda (40% godišnje prodaje). Po tradiciji, na svakom prazničnom stolu tada bi trebalo da se nalaze med i jabuke u prirodnom obliku ili kolač sa medom i jabukama. Izraelci vole med i posebno se traži med od citrusa. Od drugih vrsta meda, prisutni su med od eukaliptusa, avokada, šljive, pamuka i izopa, kao i livadski med.