[Home]

Pčelarstvo u svetu

21

Priredio Predrag Cvetković

PANORAMA IZ SVETA

  

Italija. U Italiji ima oko 75.000 pčelara, a broj košnica je preko milion. Ovogodišnja sezona dala je rekordne prinose meda, koji je kako kažu pčelarii vrlo visokog kvaliteta.

EU. Evropska unija je dozvolila farmerima da gaje genetski modifikovane biljke. Radi se o sorti kukuruza MON810 koji se gaji u toplim krajevima i otporna je na jednu bolest kukuruza koja postoji u Evropi. To je bilo dozvoljeno u Španiji i Francuskoj još 1998. godine ali je proces daljeg odobravanja bio suspendovan petogodišnjim moratorijumom EU. Komisija EU tvrdi da je taj kukuruz bezopasan po ljudsko zdravlje i čovekovu okolinu.

Uvoz meda u zemlje Evropsku unije u 2003. Najveći uvoznik je bila Nemačka, sa oko 94.000 tona, zatim Velika Britanija sa 22.000, Francuska sa 15.000 itd. 96% uvezenog meda u Nemačku je bio iz zemalja van EU i plaćan je prosečno 2,24 evra po kilogramu, a preostalih 4% uvezenih iz zemalja EU je plaćeno prosečno 3,12 evra/kg.

Odakle je dolazio med u EU u 2003.? Najviše iz Argentine - 34,4%, zatim iz Mađarske - 10,1%, Meksika - 8,9%, Turske 8,5% itd.  Od zemalja izvoznika, Kina i Argentina su tokom 2003. imale problema sa nedozvoljenim reziduama u medu, što je uticalo da je njihov udeo u uvozu u EU opao. U britanskom uvozu meda dominira Argentinski med, koji je plaćan 2,2 evra/kg, zatim meksički - 2,39 evra, itd.  Najskuplje plaćen med izvan EU je novozelanski, za koji je britanski uvoznik platio 5,4 evra po kilogramu a u okviru EU najskuplje plaćen je belgijski med, uvezen u Francusku, po ceni 6,25 evra/kg. Predpostavlja se da je visoka cena meda sa Novog Zelanda zbog toga što znatan deo tog meda potiče od biljke "manuka" i smatra se vrlo lekovitim. Najjevtiniji je bio indijski med uvezen u Belgiju po ceni 1,16 eura/kg

Rusija. Ispitivanja pokazju da su trutovi odgajenih vrlo rano u proleće manji od njihove sabraće izležene kasnije za oko 3-6mm i lakši za oko 2,5-4,5mg. Pokretljivost sperme trutova starih 12 dana  mnogo je veća nego kod onih osmodnevne starosti, što sve treba imati u vidu pri odgajanju matica. Puna polna zrelost truta počinje u periodu 12-14 dana starosti.

Oprašivanjem suncokreta pomoću medonosnih pčela može povećati rod čak 2-2,5 puta. Zbog sve veće setve hibrida koji luče malo nektara, polja suncokreta u Rusiji ostaju bez dovoljno pčela pa se plaćanje pčelarima za oprašivanje takvog suncokreta nameće kao najbolje rešenje.

Poređenje dve sorte suncokreta pokazuje vrlo zanimljive podatke. Tako, sorta "Signal" u početku cvetanja cvet na periferiji cvasti sadrži 68% šećera, bliže centru 52% a centar 42% šećera, sa razvojem cvetanja sadržaj šećera opada, pa je na kraju paše u cvetovima na periferiji cvasti 48% šećera, bliže centru 36% a u centru svega 28% šećera. Kod druge sorte "Sanmarin" na početku cvetanja u cvetovima na periferiji cvasti je bilo 45% šećera a u centru 28% dok je na kraju cvetanja na perifernim cvetovima bilo 35% a u centru svega 18% šećera. Pčele su radije letele dalje, na suncokret sa većim procentom šećera, pa je tako na cvetovima sorte "Signal" udaljenim 1000-1500m bilo dva puta više pčela nego na cvetovima sorte "Sanmarin", na polju udaljenom svega 200-450m.

Jedno ispitivanje minimalnih koncentracija šećernog sirupa koji privlači bumbare pokazuje da oni reaguju i na deset puta manje koncentacije (0,45%) u odnosu na pčele (kod pčela je to 5-10 % šećera). Na osnovu toga se izvodi pretpostavka da to može biti razlog zašto bumbari ranije izleću i predveče kasnije posećuju cvetove nego pčele, kada nektar sadrži puno vode i ne privlači pčele. Ali zato bumbari nisu pokazivali potrebu za čistom vodom.

Velika Britanija. Firma "Exosect Ltd"razvila je specijalan način tretiranja protiv varoe zasnovan na prirodnoj  voštanoj prašini nazvanoj "Entostat" kojoj se dodaju male količine timola ili nekih etarskih ulja. Taj prah ima vrlo pogodne elektrostatičke osobine, što mu omogućava da dobro prianja uz telo insekta. Uređaj za tretiranje se postavlja na leto košnice tako da pčele pri ulasku unose prah i dalje raznose po košnici. Kako se tvrdi, efikasnost tog metoda je vrlo visoka (80-90%) i smatra se da je to mnogo bolji način tretiranja nego što je klasično isparavanje timola. Preporučuje se da tretiranje traje 24 dana, koliko je ceo ciklus trutovskog legla.

Nacionalni medni sajam u Engleskoj se od ove godine održava mesec dana ranije - 21-23.okktobra, u muzeju Royal Air Force, Grahame Park Way, Hendon, u severnom delu Londona.  http://www.honeyshow.co.uk/