[Home]

Pčelarstvo u svetu

20

Priredio Predrag Cvetković

PANORAMA IZ SVETA

  

SAD. Ovogodišnji rod badema je premašio sva očekivanja u Kaliforniji, što je zasluga dobrog oprašivanja, dobrog odnosa farmera prema pčelarima, kao i povoljnih vremenskih prilika.  Ukoliko se ne otkažu do 1 juna, ugovori o oprašivanju između pčelara i farmera se smatraju produženim za narednu sezonu. Inače, planira se povećanje nadoknade za oprašivanje badema za oko 3-5 dolara po košnici.

Poznato je da oprašivanje voća od strane pčela doprinosi izgledu, krupnoći i uopšte, boljem kvalitetu plodova, kao i većem broju semenki. To poslednje se po zahtevima tržišta nije pokazalo pogodnim kada su mandarine u pitanju pa su pčele čak postale nepoželjne blizu plantaža mandarina. Sada se radi na sortama koje nemaju semana a zahvetaju oprašivanje pčela, kao što su pčele neophodne za oprašivanje besemenih dinja.

Kao mera zaštite košnica od krađe i mogućnost stalnog identifikovanja, u SAD se počinje i sa ugradnjom mikročipova u košnice.

EU. Odlukom od 16. jula 2004. Komitet za hranu Evropske Unije složio se sa predlogom Evropske komisije za odobrenje uvoza proizvoda životinjskog porekla iz Kine u Evropsku Uniju na koje je u januaru 2002. stavljena zabrana. U te proizvode spadaju i med i matični mleč, a zabrana je ostala na uvoz pilećeg mesa. Kineske vlasti će po standardima EU davati sertifikate za izvozne proizvode, prihvatile su sve sugestije i izradile akcioni plan kontrole kvaliteta. Zbog napretka koji su postignuti u držanju čvrste kontrole nad kvalitetom proizvoda neke restrikcije su prethodno već bile skinute a ova sadašnja odluka predstavlja dalji znak poverenja u Kinu. Predlog će narednih nedelja biti formalno prihvaćen od strane Komisije i stupiće na snagu 3 dana od objavljivanja u biltenu EU.

Grčka. Ispitivanja frekvencije Acarapis woodi (Akaroze) tokom više od 10 godina pokazuju opštu, prosečnu zaraženost 5,43%. Godišnja maksimalna zaraženost 28,9% pokazivala je tendenciju opadanja u periodu 1985-1995. Zaraženost je maksimalna u novembru i martu a tokom leta je umanjena ili odsustvuje. U nekim sprovedenim eksperimentima efikasan tretman je vršen sa po 50g mentola dva puta godišnje.

Velika Britanija. Interesovanje za pčelarstvo je u velikom porastu među 30-40-to godišnjacima u Londonu. To je izraz njihove želje za povratak prirodi kao i rešenje za stresni život u gradu. Pčelarske škole pružaju osnovna znanja a za 35-50 funti se može kupiti dobra polovna košnica sa pčelama. Procenjuje se da u Londonu ima oko 200 košnica, držanje košnice u dnu dvorišta je postalo "super kul".