[Home]

Pčelarstvo u svetu

18

Priredio Predrag Cvetković

PANORAMA IZ SVETA

  

Francuska. Ministarstvo poljoprivrede je formiralo naučno tehnički odbor, čiji su stručnjaci ispitivali uticaj preparata Gaučo na pčele. Saopštenjem od 18. septembra 2003. odbor je potvrdio toksičnost imidakloprida, sastojka preparata Gaučo. To je neurotoksična supstanca koji izaziva stradanje pčela radilica, smetnje pri kretanju, kao i kasnije stradanje pčela pred zimovanje. Odmah po saopštenju tog odbora oglasilo se nacionalno udruženje francuskih pčelara. U njihovom saopštenju se kaže da je ministar poljoprivrede namerno ignorisao rezultate ispitivanja od strane uglednih naučnih ustanova, što je proizrokovalo ogromne dalje gubitke pčelinjih društava. Tvrdi se da ministar pravdajući upotrebu Regenta nije poštovao ni fancuske ni zakone EU o puštanju proizvoda na tržište.

Naučni tehnički odbor je po završetku tog ispitivanja počeo sa ispitivanjem preparata Fipromil - Regent. Istraživanja aprila 2003. u Srednjim Pirinejima su potvrdila da je uzrok stradanja pčela bio taj preaprat i pronađeno je 2,1-14,3 mg/kg Fipromila. Seme je poticalo iz fabrike Synergenta Seeds

Nemačka. Po vestima iz nemačke štampe krajem novembra 2003. potvrđeno je stradanje više od stotinu hiljada pčelinjih društava zbog upotrebe preparata Gaučo koga proizvodi nemačka firma “Bayer“.

U Nemačkoj se taj preparat prodaje pod trgovačkim imenom Gaucho i Chinook i upotrebljava pre svega za tretiranje semena uljane repice, šečerne repe i kukuruza.

Inače, tokom zime 2002/03 stradanja pčelinjih društava su bila vrlo velika, čak možda i više od 50%. Za glavne uzroke se smatraju i Gaučo i varoa. 

SAD. Proizvodnja meda u 2002. godini je iznosila oko 78 hiljada tona, što je 8% manje u odnosu na 2001. Evidentirano je 2,52 miliona pčelinjih društava na pčelinjacima sa 5 i više košnica, što je 1% više od stanja iz prethodne godine. Pravi broj je manji jer su košnice seljene iz jedne u drugu državu dva puta evidentirane. Prosečna proizvodnja meda po košnici je iznosila oko 30,8kg.

Prosečne cene meda u 2002. godini su porasle u odnosu na 2001. za čitavih 83% (sa 70,4 centi po funti na 128,6 centi, što je preračunato na kilograme, skok sa 1,55 USD na 2,85 USD po kilogramu meda. Zanimljivo je da se svetle vrste meda prodaju za oko 12% skuplje od tamnih

U 2003. godini proizvodnja meda je porasla za oko 5% u odnosu na 2002. i iznosila oko 82 hiljada tona. Broj košnica se povećao za još 1% u odnosu na prethodnu godinu a prosečan prinos je iznosio oko 31,8kg po košnici.

Prosečna cena meda u 2003. je porasla na rekordnih 3,1 USD po kilogramu, pri čemu svetli med prodavao prosečno po 3,22 USD.

Gornji podaci se odnose na prosečne cene meda koje se dobijaju kao sredina između prodajnih cena različitih vrsta meda (svetlih i tamnih) i istovremeno kao srednja vrednost cene meda u prodaji na malo i prodaji zadrugama i privatnim prerađivačima.

Inače, cena meda koji proizvođači prodaju na malo je u 2003. godini bila 4,08 USD a kada prodaju zadrugama i privatnim prerađivačima - 3,02 USD. 

Rusija. Na prošlogodišnjem kongesu Apimondije u Sloveniji, ruski naučnik, doktor medicinskih nauka i profesor Igor Vladimirovič Krivopalov podneo je četiri izuzetno zanmljiva rada iz apiterapije. Prvi je u vezi primene pčelinjeg otrova kod parkinsonove bolesti, gde su dobijeni pozitivni rezultati u lečenju. Drugi rad je o lečenju skleroze koja se ispoljava kroz veliku rasejanost i sprovodi se na Čeljabinskoj klinici.

Kada je narkomanija u pitanju, pokazalo se da pčelinji otrov može da imitira dejstvo bilo koje psihoaktivne materije, pa i narkotika, ali za razliku od nekih lekova (metodon, detoks) ne ostavlja posledice. Pčelinji otrov pomaže brzo napuštanje lekova što ne dozvoljava da narkotička zavisnost pređe u zavisnost od lekova.

Ruska apiterapija je bila predstavljena i radom o uspešnom lečenju alkoholizma pomoću pčelinjeg otrova. 

Španija. Sa instituta za organsku hemiju u Madridu je saopšteno o razvoju hromatografskih i elektroforetičkih metoda za detekciju i kvantitativnu analizu mogućih falsifikacija meda i usavršavanju metoda za određivanje i procenu oligosaharida u medu i karakterizaciju proteina u medu. Napredak je učinjen u proučavanju jedinjenja Amadori koje je indikator ne-enzimatske degradacije (primer su furozin i HMF. Korišćenje ta dva indikatora pokazuje da li je med bio zagrevan (tada je koncentracija obe supstance visoka) ili je bio samo suviše dugo lagerovan (vrlo visok nivo furozina dok HMF može biti i niži). Uz pomoć tih metoda snižen je nivo ugljenih hidrata u medu koji se mogu detektovati, na svega 1%. 

Švajcarska. U najnovijem izdanju časopisa za istraživanja u pčelarstvu (Journal of Apicultural Research) izveštava se da su u uzorcima meda iz Švajcarske od 1997. do 2002. godine otkriveni ostaci paradihlorbenzina, dok samo 7% uzoraka uvezenog meda sadrži te rezidue. Taj preparat se koristi za zaštitu saća od voskovog moljca i u izveštaju se kaže se da bi se te rezidue mogle izbeći prelaskom na alternativna sredstva zaštite saća.