[Home]

Pčelarstvo u svetu

17

 Priredio Predrag Cvetković

 

PANORAMA IZ SVETA

 Argentina. Izvoz meda iz Argentine je naglo opao otkako je analizama u Velikoj Britaniji utvrđeno prisustvo nedozvoljenih materija u medu uveženom iz Argentine. Tako je u avgustu 2003. opao za oko 20% a u septembru za čak 78% u odnosu na iste periode 2002. godine. Argentinska nacionalna služba za ispravnost hrane (SENASA) se trudi po svaku cenu da argentinski med ne doživi sudbinu kineskog meda koji je udaljen sa tržista EU i intezivno radi na otkrivanju i otklanjanju uzroka zagađenja. Za jedan od uzroka utvrđeno da potiče od hranjenja pčela posebnim dodacima - pastama sa nedozvoljenim sastojcima. 

EU. Na nedavno održanom kongresu Apimondije u Sloveniji formirana je evropska grupa za bolesti pčela. Cilj komisije je da poboljša međusobnu komunikaciju i koordinaciju aktivnosti stručnjaka širom Evrope, a očekuje se da će se tako lakše pristupiti i fondovima EU za eventualne akcije. Prioritet će biti formiranje adresara evropskih istraživača u oblasti bolesti pčela. Oni koji žele da budu uključeni, potrebno je da svoje podatke pošalju sekretaru komisije, Normanu L. Kareku na email adresu norman.carreck@bbsrc.ac.uk  

SAD. Na samom početku ovogodišnje sezone, u februaru, oprašivanje badema u Kaliforniji je aktuelna tema među američkim pčelarima i prvi pokazatelj mogućih tokova tokom godine u vezi oprašivanja uopšte. Za oprašivačka društva sa 5-6 ramova pčela farmeri plaćaju 48 dolara a za ona sa 8 i više ramova čak 62 dolara po košnici. Manji farmeri u nastojanju da pridobiju pčelare plaćaju više, ali i veliki i farmeri imaju niz mera da privuku pčelare i sve bolje se razumeju u pčelarsku problematiku. Predviđa se da će ove godine biti potrebno nekoliko stotina hiljada do (po nekim podacima) milion pčelinjih društava za oprašivanje. Inače, bademov med je izgleda neprijatnog ukusa i nepopularan u SAD. 

Rusija. Objavljeni su statistički podaci o ruskom pčelarstvu u 2002. godini. Evidentirano oko 3,4 miliona pčelinjih društava, koja su proizvela oko 50.000 tona meda i 1.800 tona voska, što pretstavlja izvesno smanjenje u odnosu na 2001. godinu. Već po tradiciji, najveći prinos meda po košnici se dobija u dalekoistočnom kraju (28,5kg). Računajući za celu Rusiju, prosečna proizvodnja meda po košnici je oko 15kg.

U Rusiji se već tridesetak godina radi na ispitivanju protivirusnih svojstava fermenata koji mogu da razgrađuju viruse i leče virusne bolesti pčela ili imaju preventivno dejstvo. Najpogodniji su se pokazali preparati na bazi fermenta endonukleaze  Serratia marcescens koja može da razruše RNK i DNK bilo kojih virusa a najbolji rezultati su postignuti sa preparatom endoglukin. Endoglukin je efikasno protivirusno sredstvo pri akutnoj i hroničnoj paralizi pčela, filamentovirozi i kod mnogih drugih virusnih bolesti, a pomaže i brzom razvoju pčelinjih društava, doprinoseći većem polaganju jaja i povećanju količine legla. 

Španija. Španija je najveći evropski proizvođač meda i nastoji da svoju proizvodnju proširi i na organski med i država u tome pomaže pčelarima. U Madridu je održan skup pčelara koji se bave organskim pčelarenjem, bilo je prisutno 60 pčelara i to verovatno predstavlja prvi takav skup u Evropi.