[Home]

Pčelarstvo u svetu

16

Priredio Predrag Cvetković

 

PANORAMA IZ SVETA

 

Nemačka. U gradu Pasau na jugu Nemačke, na granici sa Austrijom, od 26-28. marta 2004. godine održaće se prvi nemački kongres o propolisu, a po njegovom završetku održava se i kurs o propolisu, od 29-31. marta, na kome će učesnici imati priliku da se za kratko vreme upoznaju sa tim značajnim pčelinjim proizvodom. Participacija za učešće na kongresu je 50 evra, a za uplate posle 15. februara je 75 evra. Participacija za kurs o propolisu je 150 evra, odnosno 175 evra za plaćanja posle 15. februara.

Kongres će raditi kroz četiri simpozijuma i imaće i propolis radionicu. Teme simpozijuma su: Poreklo i opšte osobine propolisa; Hemijski sastav, kvalitet i fizičke osobine; biološke i farmakološke osobine propolisa i njegovih sastojaka; i klinička primena propolisa i njegovih sastojaka. Propolis radionica će pomoći učesnicima da nauče kako se sakuplja propolis i rukovodi pčelinjakom za sakupljanje propolisa, koji su osnovni uslovi kvaliteta pri proizvodnji propolisa, da se upoznaju sa preparatima sa propolisom i njihovom praktičnom upotrebom i da čuju nemačka i internacionalna svedočenja o lekovitim svojstvima propolisa.

Kompletan program kongresa na srpskom se može naći na sajtu www.pcela.co.yu  a detaljne informacije se mogu dobiti na sajtu www.apitherapy.com  na elektronskoj adresi kod dr Stefana Stangaciu: drstangaciu@apitherapy.com  kao i u nemačkom apiterapeutskom udruženju tel. +49-89-2198-1061, fax. +49-89-2198-05 -1061

 

Gubici pčelinjih društava u Nemačkoj prošle godine su bili veliki i po nekim procenama  stradalo oko 1/3 pčelinjih društava. Po podacima koje je izneo dr Verner fon Ore - sa pčelarskog instituta Cele, najveća stradanja su zabeležena na područjima gde se masovno gaji krompir, što se povezuje sa tretiranjem krtola krompira Imidaklopridom (odnosno preparatima: Gaučo, Confidor, Prestige itd.).

 

SAD. Američki naučnici sa laboratorije u Loganu rade na novom sredstvu borbe protiv varoe na bazi mikroorganizama, odnosno nekih gljivica. Ispitivanja novog leka se vrše u saradnji sa čuvenom pčelarskom firmom Dadant, kako bi se odredile efikasne doze i metode primene. Prvi rezultati govore o efikasnosti koja se ravna sa onom koja je postizana konvencionalnim tretiranjem Apistanom.

 

Slovenija. U Sloveniji se nastavlja sa diskusijama među pčelarima o štetnosti preparata na bazi imidakloprida. Pčelarski savez je sazvao i sastanak pčelara koji su imali veće gubitke pčelinjih društava u nastojanju da se otkriju uzroci stradanja. Navode se i iskustva iz Francuske, gde je u nekoliko pokrajina odlukama lokalnih vlasti zabranjena upotreba pojedinih sredstava (Gaučo i sl.), kao i o sudjenjima sa firmom «Bajer», proizvođačem tih sredstava. Naime, «Bajer» je u tom pravom malom ratu za i protiv upotrebe imidakloprida tužio predstavnike nekih pčelarskih organizacija, kao i neke predstvnike lokalnih vlasti. Neka od tih suđenja su završena i to u korist pčelara, odnosno regija koje su ih štitile.