[Home]

Pčelarstvo u svetu

IZ SVETA  

13

 Priredio Predrag Cvetković

 

PANORAMA IZ SVETA

Slovenija. U Službenom listu Slovenije br. 94 od 30. septembra 2003. objavljeno je više pravilnika o pčelarstvu: pravilnik o katastru paše, pravilnik o izvornim rodovnim knjigama za kranjske pčele u selekciji, pravilnik o označavanju pčela i pravilnik o zootehničkim standardima za kranjsku rasu.

Pravilnikom o katastru se uređuje vođenje katastra i način prevoženja pčala na pašu. Tako, pčelar koji seli pčele treba da pošalje pismenu molbu za dovoženje pčela licu koje je zaduženo za red na paši, koje mu za svoje troškove može zaračunati taksu. Mora imati pismenu saglasnost vlasnika zemljišta, a ukoliko dovozi pčele na udaljenost manju od 500m od nečijeg pčelinjaka, mora dobiti saglasnost tog pčelara. Pčelari mogu da prevoze pčele ukoliko su registrovali pčelinjak. Za izradu pašnog regista na raspolaganju je sva logistika Zavoda za šume. 

U Semiču, u Beloj Krajini, završeno je tradicionalno međunarodno ocenjivanje meda i podeljene su nagrade i priznanja za najkvalitetnije medove.

Velika Britanija. Do 10 ljudi godišnje umire od alergijskih reakcija na ubod pčela ili osica u Britaniji. Tako, nedavno je 5 minuta nakon uboda osice umro jedan 49 godišnji muškarac od posledica gušenja. Njegova supruga kaže da je on na ubode osica ranije reagovao samo otokom. 

Kina. Stiv Šepard, sa državnog univerziteta u Vašingtonu nedavno je otkrio novu podvrstu medonosne pčele u planinama Tijen Šan u severozapadnoj Kini. Nazvao ju je Apis Mellifera pomonella. Za podvrstu je proglašena na osnovu morfoloških i molekularnih ispitivanja. Pčela se koristi za oprašivanje jabuka u oblastima sa niskim temperaturama. Tim otkrićem je ustanovljeno da je oblast prostiranja medonosne pčele 1.200 milja dalje nego što je do sada smatrano. 

Švajcarska. Istaživači sa univerziteta u Lozani otkrili su da vrsta evropskog mrava Formica paralugubris sakuplja stvrdnute biljne sokove sa četinara i nosi u svoja gnezda. Kaže se da je u pojedinim gnezdima nalaženo i do 20 kg smole. Napravljen je eksperiment tako da su formirana gnezda mrava sa i bez smole, i u onima bez smole bilo je tri puta više raznih gljivica i bakterija. To je potvrda da i drugi insekti, kao i pčele, koriste biljne smole radi dezinfekcije svojih staništa.