[Home]

Pčelarstvo u svetu

IZ SVETA  

12

Priredio Predrag Cvetković

  

Velika Britanija. Tokom jeseni, u Britaniji se organizuje više manifestacija posvećenih medu i pčelarstvu uopšte, a od 13 do 15. novembra u Londonu se održava najveća britanska pčelarska manifestacija "National Honey Show".

 

Češka. Pored već tradicionalne proizvodnje medenjaka, medovine i mednog piva, češka industrija je započela i proizvodnju mednog čaja. Taj nov proizvod je baziran na južnoafričkom čaju, sa dodatkom vitamina, minerala i meda.

 

Rusija. Stručnjaci kompanije "Tentorium" i laboratorije za ekološki monitoring "Federal" razradili su relativno jednostavan metod otkrivanja antibiotika u medu. Ispitivani materijal se stavlja u ležišta pripremljena u hranljivom agaru u petrijevoj posudi. U agar se prethodno unese antibiotik u koncentraciji ispod dozvoljenog praga i dodaju se kulture bakterija za test. Da bi se povećala brzina difuzije antibiotika iz ispitivanog materijala u agar, petrijeve posude se prvo drže u frižideru, a zatim stavljaju u termostat. Posle sakupljanja test kulture na hranljivoj podlozi, meren je prečnik zone potiskivanja rasta bakterija. Po razlici u prečniku te zone u eksperimentu i kontrolnom, izvođen je zaključak o prisustvu antibiotika u uzorku meda.  Predložena modifikacija je omogućila da se znatno poveća efikasnost mikrobiološke detekcije tetraciklina u pčelinjim proizvodima.

 

Belgija. U gradu Louvain-la-Neuve od 22. do 24. novembra ove godine održava se prvi internacionalni kongres pod nazivom "Kakva je budućnost evropskog pčelarstva?" Ciljevi kongresa su da se analizira situacija u pčelarstvu u Evropskoj Uniji i proceni značaj sprovedenih promena i njihov uticaj na način pčelarenja. Neke od tema kongresa su: "Sa kakvom pčelom u budućnost", "Pčela i naša životna sredina", "Ka integrisanom načinu pčelarenja", "Tržište meda", "Putevi u Budućnost" i "Pčela i pčelinji proizvodi u našem društvu".

 

Južna Afrika. Pčele i male košničine bube (Aethina Tumida), opasne štetočine koje se sve više šire svetom, vode pravi mali rat. Kao odgovor na invaziju tih buba, pčele ih propolišu i drže tako zatvorene. Naučnike je međutim, dugo zbunjivalo zašto bube ne uginjavaju. Južnoafrički naučnici su napravili video snimak na kome se vidi kako buba uspeva da prevari pčelu "čuvaricu" i da dođe do hrane, tako što je dodiruje i golica svojim antenama, kao što pčele međusobno čine kada jedna od druge traže kapljicu meda.

 

Kenija. Poljoprivrednici u Keniji imaju velikih problema zbog krda slonova koji im uništavaju njive sa usevima, najviše sa kukuruzom i maniokom. Sada su njihovi problemi rešeni i to zahvaljujući pčelama! Ljute afričke pčele su u stanju da po nekoliko kilometara gone krda slonova koja se približe njihovim košnicama. Košnice se kače o drveće na farmama i to predstavlja izvanrednu zaštitu useva i neprocenjivu korist za farmere. Zanimljivo je da slonovi izbegavaju čak i prazne košnice koje opaze na drveću, a naučnici su proveravali i utvrdili da ove mudre životinje reaguju čak i na zvuk pčela sa kasetofona.

Lokalno stanovništvo sve više nabavlja košnice da bi zaštitilo useve od slonova a sa zadovoljstvom i prve količine meda.

 

Hrvatska. Pored Hrvatskog pčelarskog saveza, od nedavno deluje i Udruženje pčelara Hrvatske. U rukovodstvu tog novoosnovanog udruženja nema plaćenih profesionalaca i pčelari su neposredno učlanjeni.

 

U Hrvatskoj je ove godine vladala velika suša, sa vrlo teškim posledicama u poljoprivredi, pa i pčelarstvu. Sve paše u drugoj polovini godine, uključujući i inače dobru pašu vrijeska su podbacile a pčelari su prinuđeni da intenzivno prihranjuju pčele kako im ne bi stradale od gladi.

 

U Zagrebu je završeno međunarodno ocenjivanje meda "ZZZagimed". U konkurenciji je bilo 115 uzoraka 24 vrste meda. Zanimljivo je da je od 76 učesnika, preko polovine bilo iz inostranstva. Svečana dodela nagrada je na Zagrebačkom velesajmu.

 

Poljska. Poljski naučnici su ispitivali medonosnost astre, biljke koja svojim lepim cvetovima ukrašava jesene pejzaže i daje pčelama nektar i polen. Koncentracija šećera u nektaru je bila od 28 do 59%. Proračunata medonosnost se kretala od 43 do 65 kg meda po hektaru, a prosečno je iznosila 56kg. Od 4 sorte astre, najbolje je medila novoengleska.