[Home]

Pčelarstvo u svetu

IZ SVETA  

1

Slovenija. Pčelari Slovenije su uveliko započeli pripreme za predstojeći kongres Apimondije. Sagrađen je veliki kompleks “Pčelarski obrazovni centar” na brdu nad Lukovicom, na putu od Ljubljane ka Mariboru. To je ostvareno dobrovoljnim prilozima i sponzorstvom, kao i dobrovoljnim radom. U novu zgradu je preneto sedište Saveza, redakcija časopisa, pored sala za predavanja i simpozijume, tamo se nalazi prodavnica, restoran, hotelske sobe i drugo što je potrebno za rad Saveza.

Uveliko se razvija sistem kolektivne robne markice (KBZ), kojom Savez štiti pčelare od nekvalitetnih medova i garantuje za njihove proizvode. Još proletos, u tom sistemu je bilo registrovano oko 300 pčelara a sada je njihov broj sigurno još veći.

Uporedo sa degustacijama i ocenjivanjima vina, pa i medovine (mednog vina) koje se vrše širom Slovenije, sve više se širi praksa organizovanih ocenjivanja meda. Takva jedna manifestacija u Semiču dobila je i međunarodni karakter.

Slovenački pčelarski savez je izdvojio sredstava za reklamu sistema kolektivne markice. Reklama se emituje na TV u različitim terminima tokom 14 dana, sa oko 100 ponavljanja.

 

Hrvatska. Hrvatski pčelarski savez organizuje tradicionalno godišnje savetovanje pčelara Hrvatske, sa međunarodnim učešćem. Tema savetovanja je “Rezidue u pčelinjim proizvodima kao posledica lečenja pčela”. Savetovanje se održava 4-6 oktobra 2002  u Hotelu Varaždin, u mestu Selce, blizu Crkvenice. Predavači su naučnici iz Hrvatske, Nemačke i Austrije.

Teme predavanja na okruglom stolu su: “Uzgoj matica u Hrvatskoj u 2001. i 2002.”, “Iskustva sa proizvodnjom matica na Unijama tokom 2002 i dalji program”, “Istraživanje ponašanja trutova na Unijama tokom 2002.”, “Zaštita endemskih populacija pčela”, “Tehnologija pčelarenja i integralni koncept borbe protiv varoe”, “Tolerantnost pčela na alternativni oblik lečenja od varoe”, “Rezidue u pčelinjim proizvodima sa specijalnim naglaskom na stanje u Hrvatskoj”, “Kvalitet meda i administrativni aspekti izvoza meda na evropsko tržište”, “Uključivanje Poljoprivredne savetodavne službe tokom 2001 i 2002.”,  “Oplodne stanice na ostrvima na Jadranu” i “Proizvodnja pčelinjih proizvoda po načelima ekološke poljoprivrede”.

U dane savetovanja, održaće se godišnji sastanak registrovanih odgajivača matica, sastanak predstavnika međunarodnog projekta “Selekcija pčela tolerantnih na varozu” i sastanak Hrvatske savetodavne službe. Održaće se i izložba pčelarskih proizvoda, pribora i opreme.

  

Ostaci antibiotika u medu u EU u 1999. i 2000. godini. Na internet sajtu njnjnj.apiservices.com dati su rezultati ispitivanja ostatka antibiotika u medu iz zemalja Evropske Unije u laboratoriji u Bremenu. 

Najčešće pronalažen antibiotik je streptomicin, u čak 43,2% uzoraka u 1999. godini i 26% u 2000. Slede sulfatiazol sa 28% od ukupnog broja uzoraka u 1999. i 16,2% u 2000, sulfametazin sa 11,4% u 1999. i 6,7% u 2000. , oksitetraciklin sa 11,4% u 1999. i 5,6% u 2000. itd. U statistiku su ušli uzorci sa manje od 0,01mg/kg ostataka, dok je za streptomicin kriterijum bio manje od 0,02mg/kg.

U grupi od 108 uzoraka iz 1999. godine, koji po količini ostataka nisu u skladu sa zakonima EU, ubedljivo najviše ostataka antibiotika, i brojem i procentualno, otkriveno je u medovima iz Španije. Od 29 uzoraka, 28 je bilo pozitivno a najčešće je pronalažen tetraciklin (21 uzorak). Od 26 uzoraka italijanskih medova, u 7 su otkriveni ostaci antibiotika, od toga u 4 sulfonamid. Pri tome, pod pozitivnim, smatrao se uzorak sa 0,01mg/kg i više ostataka. U toj grupi uzoraka, ostataka antibiotika nema u uzorcima iz Grčke, Švedske, Austrije, Finske i Belgije.

  

Rusija. Bez obzira na ekonomske teškoće, u Rusiji se i dalje dosta istražuje u oblasti pčelarstva i pčelinjih proizvoda i u tome se postižu vredni, često i izuzetni rezultati. O upotrebi larvi voštanog moljca u apiterapiji i lečenju teških bolesti nešto je već pisano u “Pčelaru”. Vrlo su zanimljiva istraživanja upotrebe mrtvih pčela za pravljenje hitozana, novog, sedmog proizvoda pčela. Hitozan se proizvodi od hitina i predstavlja biološki aktivnu materiju pogodnu za upotrebu u medicini, prehrambenoj industriji, kozmetici, poljoprivredi i drugim oblastima.

Ruski naučnici rade na novom načinu prerade propolisa i pravljenju emulzija, čime se lekovito dejstvo višestruko pojačava. Uveliko se radi na primeni elektrohemijski aktiviranih rastvora za lečenje pčela i u humanoj medicini, kao i za dezinfekciju, i za to su dobijena vredna međunarodna priznanja.