Home

Aktivnosti pčelarskih društava

 

Živoslav Stojanović, Subotica

Pčelarska izložba u Subotici 2004.

(25-26. septembar 2004.)

1. Broj izlagača 35, (Iz Subotice 17, ostali iz Segedina, N.Sada, Bačkog Monoštora, Rume, Mužlje, Baćke Topole, Bačkog Petrovog sela)
2. Cene medova: bagrem 250 din, lipa 220 din, cvetni 200 din.- najevtinije u zemlji.
3. Izložbi prisustvovao i predsednik SPOS-a G-din Šljivic (po prvi put niko iz SPOV-a!?)
4. Na savetovanju: Bros Peter, predsednik Saveza pčelara Mađarske (" bio sam pčelar u USA"): Tehnologija pčelarenja; i mr Nada Plavša:  Bolesti pcela
5. Izložbu otvorio predsednik opštine G-din Geza Kucera.
6. Po 4-ti put organizovana je degustacija meda za potrošače: Komisija je odabrala 8 tegli meda , skinula etikete, numerisala tegle, svaki degustator je probao i ocenjivao med prema svojim kriterijumima, ocenama 1-5.