Home

Aktivnosti pčelarskih društava

 

MEĐUNARODNI SAJAM PČELARSTVA "SOMBOR 2006"

 26. i 27. Avgust  2006.           Gradska hala "Mostonga" u Somboru

 

Izvod iz Programa Sajma:

 

26.08.2006.               12,00 h            Svečano otvaranje Sajma

16,30 h            Naađenjei Atila - pčelar savetnik, Predsednik pčelarskog udruženje Seksarda i Tolnimeće:

                        Stanje pčelarstva u Mađarskoj nacionalni program

Dr Nada Plavša, viši naučni saradnik  Novi Sad

                                                            Bolesti pčela i zaštita

Agradi Jožef,  profesor bilogije Subotica

Mogućnost izvoza meda u Mađarsku

  

27.08.2006.                

                                    09,30  h    Dr Vidoje Kulić Sombor

Pčeljinji proizvodi i zdravlje

                                    11,oo h    javno izvlačenje nagrada tombole

                                    13,oo h    pčelarski izlet sa obilaskom uglednih pčelinjaka

                                    14,oo h    zatvaranje Sajma

 

Molimo pčelare vlasnike interesantne pčelarske literature, a takođe i autore knjiga da prijave ulešće za izložbeni štand  pčelarske literature.                                                                                            

 Pismene prijave za učešće na sajmu dostavite na adresu:

 

Pčelarsko udruženje "Bačka"

25000 Sombor

Venac Petra Bojovića br. 7.

 

Prijava treba da sadrži:

1. Ime i prezime, odnosno naziv Firme izlagača, adresu i kontakt telefon

2. Potreban izložbeni prostor u m˛ sa krakim opisom izložbenih eksponata

3. Izlagači su dužni da se pridržavaju Pravilnika Sajma

4. Naknada za učešće na Sajmu je 500,oo din/m˛ traženog prostora - tezge, plus 1.000,oo din za tezgu ako istu obezbeđuje organizator

Naknada se uplaćuje na račun broj 355-1044139-35 kod Vojvođanske banke GF Sombor. Primerak uplatnice dostavnice sa prijavom Udruženju.

Plaćanja su oslobođeni svi učesnici čije učešće nije komercijalnog karaktera.

           

Firma, ime i logotip učesnika ili izlagača čija prijava bude prispela do 10.08.2006. godine biće objavljena u programu i Katalogu Sajma.

Sve ostale informacije možete dobiti od:

-          Regionalna privredna komora Sombor, e-mail: vesela@rpksombor.co.yu

-          Ljubomir Škorić, predsednik,  063-597-936

-          Vesela Savin, 063-86-58-717

 

                                                                                                                        organizacioni odbor

 

SAVEZ PČELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE

SAVEZ PČELARSKIH ORGANIZACIJA VOJVODINE

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA SOMBOR

OPŠTINE ZAPADNOBAČKOG OKRUGA: Sombor, Apatin, Odžaci i Kula

PČELARSKA UDRUŽENJA ZAPADNOBAČKOG OKRUGA

PČELARSKO UDRUŽENJE «BAČKA» SOMBOR