Home

Aktivnosti pčelarskih društava

 

MEĐUNARODNI SAJAM PČELARSTVA "SOMBOR 2005"

 27. i 28. Avgust  2005           Gradska hala "Mostinga" u Somboru

 

27. avgust

12.00 Svečano otvaranje Sajma

16.30 predavanje iz oblasti pčelarstva

28. avgust

8.00 demonstracija pčelarskih radova

10.00 predavanje iz oblasti pčelarstva

14.00 zatvaranje Sajma

Predavači na Sajmu su eminentna imena iz zemlje i inostranstva.

Očekuje se učešće i vodećih evropskih proizvođača opreme i uređaja.

 

Prijava treba da sadrži

1. Ime i prezime, odnosno naziv firme Izlagača, adresu i kontakt telefon

2. Potreban izložbeni prostor sa kratkim opisom izloženih eksponata

Izlagači su dužni da se pridržavaju Pravilnika Sajma

Naknada za učešće na Sajmu je 500 din /m2 izložbenog prostora - tezge, plus 1.000 dinara za tezgu ako istu obezbeđuje organizator.

Naknada se uplaćuje na račun broj 355-1044139-35 kod Vojvođanske banke GF Sombor. Primerak uplatnice dostavite sa prijavom.

Plaćanja su oslobođeni svi učesnici čije učešće nije komercijalnog karaktera

Firma, ime i logotip učesnika ili izlagača čija prijava bude prispela do 10.08. 2005. biće objavljena u programu i Katalogu Sajma.

 

Sve ostale informacije možete dobiti od

Regionalna privredna komora Sombor, email: vesela@rpksombor@co.yu office@rpksombor.co.yu

Prof. Stanoje Vujčić, predsednik pčelarskog udruženja "Bačka", Sombor 025- 20 061

Vesela Savin, 063 - 86 58 717