Home

Fotografije sa snimanja dugometražnog dokumentarnog filma "Pčelarstvo posle rata"

1. deo

 

Snimatelj Ben u porti manastira Kalenić, Srbija
   
Tomas, Marko sa majkom i Fatima, prevodilac
   
Marko sa majkom, pred kućom, Bosanski Petrovac
   
Tomas, Momčilo Končar i Ben

(Končar je preminuo 2008)

   
Tomas u pčelarskoj prostoriji Momčila Končara u Aleksandrovu, Srbija
   
Na snimanju u BIH
   

nastavak