Home

 

  XIII SAVETOVANJE NA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU U BEOGRADU

«Kvalitet i promet meda i pčela»

 

Poštovani pčelari kao i prethodnih godina u periodu od 12.-13. februara, održaće se na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu tradicionalno XIII Savetovanje sa međunarodnim učešćem.

Predavači će biti eminentni stručnjaci i praktičari iz oblasti pčelarstva iz zemlje i inostranstva (Karl Jenter, Ivan Vener, Cristina Mateescu, Hermann Pechhaker, Ministarstva poljoprivrede, Privredne komore Srbije, Instituta za veterinarstvo Srbije i Novog Sada, Biološkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke i Beograda, Fakulteta veterinarske medicine iz Beograda, Apicentra iz Beograda, Instituta za krmno bilje Kruševac i Stanica za selekciju i reprodukciju). Predavanja će obuhvatiti značaj selekcije u otpornosti na varou o kojoj će govoriti prof. Jovan Kulinčević, nove tehnologije pčelarenja od Ivana Venera, primena invert sirupa u ishrani pčela mr G. Mirjanića i korišćenja polena i njegovih zamena od dr N. Đorđevića, predavanje o apiterapiji pripremiće gošća iz Rumunije dr Cristina Mateescu i drugih zanimljivih tema. Na okruglom stolu raspravljaće se o kvalitetu meda i mogućnosti izvoza i о pripadnosti, selekciji, reprodukciji i prometu domaće karnike. Kao poseban segment biće prikazani najnoviji rezultati o alternativnim merama suzbijanja varoe i razvoju i posledicama koje izaziva mala košnička buba Aethina tumida.

Kao i svake godine organizovaće se prodajna izložba renomiranih proizvođača opreme, pribora i repromaterijala. Kotizacija za posetioce Savetovanja za oba dana iznosiće 300,00 dinara. U cenu kotizacije ulazi zbornik sa kompletnim radovima, poseta izložbi i poklon iznenađenje.

 

Za sve dodatne informacije možete se javiti na telefon: 011/2615-315 lok. 318 ili lok. 240

ili e-mail: pcela@agrifaculty.bg.ac.yu