Home

XII Naučno savetovanje sa međunarodnim učešćem "Standardizacija kvaliteta pčelinjih proizvoda i selekcija matica"

 

Velika sala Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu

7-8 februar 2004.

Početak od 10.00

Organizatori: Poljoprivredni fakultet univerziteta u Beogradu, Fakultet veterinarske emdicine, Savez pčelarskih organizacija Srbije, Beogradsko udruženje pčelara.

 

PROGRAM SAVETOVANJA

Subota 7. februar 2004.

Standardizacija pčelinih proizvoda i njihova primena

1. Prof. dr Stefan Bogdanov - Zentrum fur Bienenforschung, Liebelfeld: Kvalitet pčelinjih proizvoda i standardizacija u EU.

2. Dr Majki Embrev, University of Meriland, USA: Tehnologija proizvodnje organski proizvedenih pčelinjih proizvoda i plasman na svetskom tržištu

3. Jelena dr Gudelj, Institut za zaštitu zdravlja Srbije, Beograd: Nutritivna vrednost meda i drugih pčelinjih proizvoda

4. Prof. dr Branislav Zlatković, Poljoprivrdni fakultet, Beograd: Uloga i značaj kontrole na očuvanje kvaliteta pčelinjih proizvoda

5. Popilijević Ljiljana, PKB Veleprodukt Agromed, Beograd: Značaj kvaliteta ulaznih sirovina za pripremu preparata na bazi pčelinjih proizvoda

6. Prof. dr Nenad Đorđević, Poljoprivredni fakultet Beograd: Izvori hranljivih materija za pčele i njihova supstitucija

 

Nedelja, 8. februar 2004.

Selekcija medonosne pčele

1. Prof. dr Mića Mladenović, Poljoprivredni fakultet, Beograd: Značaj mera selekcije medonosne pčele u Srbiji, C. Gori i Republici Srpskoj

2. Prof. dr Dušan Latinović, Poljoprivredni fakultet, Beograd: Mogućnost primene linearnih metoda u oceni genetske vrednosti pčela

3. Prof. dr Ljubiša Stanisavljević, Prof. dr MIloje Brajković, Biološki fakultet, Beograd: Filogenetski odnosi između pčela (Hymenoptera: Apidae)

4. Prof. dr Zoran Stanimirović, Fakultet veterinarske medicine, Beograd: Biološke vrednosti i mogućnosti kranjske medonosne pčele Apis mellifera carnica

5. Dr Majki Embrev, University of Meriland, USA: Efekti selekcijskih metoda u SAD

6. Dr Adrian Siceanu, Institut za pčelarstvo, Rumunija: Selekcija medonosne pčele sistemom zatvorene populacije u Rumuniji

7. Prof. Bosiljka Đuričić, Fakultet veterinarske medicine, Beograd: Značaj zdravstvene zaštite u selekciji medonosne pčele

 

Kotizacija za posetioce iznosi 250 dinara, koju treba uplatiti na žito račun fakulteta:

840-1872666-79

poziv na broj 938

Primalac: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Nemanjina 6, 11081 Beograd - Zemun.

Svrha uplate: Kotizacija za XII naučno savetovanje - pčelarstvo

Navesti ime i prezime lica za koje se uplaćuje

Tokom savetovanja održaće se prodajna izložba za registrovane proizvođače opreme, pribora i repromaterijala.