Home

XI Naučno savetovanje sa međunarodnim učešćem "Kvalitet pčelinjih proizvoda i selekcija medonosne pčele"

 

Velika sala Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu

8-9 februar 2003.

Pod pokroviteljstvom:

Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije

MInistarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije

SO Zemun, SPJ, SPOS i BUP

 

PROGRAM SAVETOVANJA

Subota 8. februar 2003.

Pčelinji proizvodi i zakonska regulativa

8.30 - 9.45 Registracija učesnika savetovanja

9.45 - 10.00 Otvaranje savetovanja

10.00 - 10.30 Prof. dr Branislav Zlatković, prof. dr Mića Mladenović, prof. dr Zoran Stanimirović: "Usaglašavanje pravilnika o kvalitetu meda sa savremenim trendovima EU"

10.30 - 11.00 Mr Nada Plavša, mr Karabasil Neđeljko, prof. dr Olivera Bunčić, prof. dr Milan Baltić: "Procedura uzorkovanja meda i analiza kvaliteta meda na tržištu"

11.00 - 11.30 Dr vet. med. Petar Kostić: "Zakonske regulative u uzgoju pčela i stavljanju meda u promet"

11.30 - 12.00 Pauza - razgledanje izložbe

12.00 - 12.30 Dipl. inž. Aleksandra Novaković, prof. dr Mića Mladenović: "Pčelinji proizvodi u apiterapiji"

12.30 - 13.00 Prof. dr Desimir Jevtić: "Kvalitet voska i njegova primena u savreemnoj apitehnici"

13.00 - 13.30 Branko Anđelković, inž.: "Medljikovac i neke karakteristike tamnih vrsta meda"

13.30 - 14.00 Dipl. inž. Slađan Rašić, mr Nebojša Nedić: "Toksikologija pčelinjeg otrova i njegova terapeutska uloga"

14.00 Okrugli sto

 

Nedelja, 9. februar 2003.

Selekcija, reprodukcija i reprocentri

10.00 - 10.45 Dr Malgorzata Bienkowska, Zofia Konopacka - Institute of Pomology and Floriculture, Apiculture Division Pulawy:

"Prediction of Varoa mite infestation in bee colonies"

10.45 - 11.15 Prof. dr Mića Mladenović:

Značaj selekcije u odgajivanju visokovrednih i produktivnih pčela"

11.15 - 11.45 Prof. dr Zoran Stanimirović, mr Jevrosima Stevanović: "Genetski polimorfizam Apis mellifera carnica u funkciji selekcije i proizvodnje visokoproduktivnih matica"

11.45 - 12.15 Pauza - razgledanje izložbe

12.15 - 12.35 Doc. dr Ljubiša Stanisavljević, prof. dr Miloje Brajković, mr Goran Jevtić: "Značaj medonosne pčele i drugih vrsta za oprašivanje gajenih kultura".

12.35 - 13.05 Mr sci Maja Dražić, prof dr Nikola Kezić, prof. dr Dragan Bubalo, Agronomski fakultet, Zagreb: "Uzgoj sive pčele u Hrvatskoj"

13.05 - 13.25. Mr Nebojša Nedić, prof. dr Mića Mladenović, dipl. inž. Slađan Rašić: "Razvojni projekat pčelarskog centra Radmilovac"

13.25 - 13.45 Dipl. biol. spec. Aneta Georgijev: "Istraživanja i rezultati reprocentra Timomed"

13.45 - 15.00 Okrugli sto

15.00 Zatvaranje savetovanja