Home

Pčelarska iskustva

Mila Lelić, Trstenik

Izgradnja saća u tegli

Kada smo u novinama pročitali da je neki pčelar postigao da mu pčele grade saće direktno u teglama i pune ga medom, odlučili smo da i mi to pokušamo. Naredne sezone, pripremili smo dve košnice kojima smo pred bagrem na plodišne ramove postavili plastičnu foliju. Folija je imala više otvora za tegle, prema veličini i broju tegla. Na otvore smo postavili tegle, a na plodište - prazan medišni nastavak. U tegle smo prethodno stavili malo meda, ali to nije neophodno.

Važno je da pčelinja društva budu jaka i da imaju puno hrane u plodištu. Kada je paša počela, pčele su postepeno prelazile u teglu i gradile saće.

Iako je te godine bagrem slabo medio, pomogla je livadska paša, pa su pčele uspele da izgrade saće i napune medom. Kasnije smo teglu nalili izvrcanim medom.

Ovako atraktivan proizvod svuda privlači pažnju kupaca.