[Home]

Pčelarski pravilnici

UPUTSTVO

 

Da bi se izvršio upis u Registar držalaca pčela - pčelinjak - potrebno je sledeće:

 

1. Zahtev za upis u registar držalaca pčela, sa sledećim podacima:

 

- Ime i prezime vlasnika pčelinjaka, broj lične karte, adresa, mesto, opština, kontakt telefon;

 

- "Zimsko" sedište pčelinjaka / košnica - broj katastarske parcele, ime i prezime vlasnika katastarske parcele gde su pčele / pčelinjak stacioniran u "zimskom" periodu;

 

- Broj košnica na dan podnošenja zahteva

 

i kao priloge:

 

2. Vlasnik parcele treba da priloži dokaz o vlasništvu parcele, ili ako je parcela iznajmljena original ili overenu kopiju ugovora o zakupu zemljišta gde su pčele / pčelinjak stacioniran u "zimskom" periodu;

 

3. Kopiju ugovora sa nadležnom veterinarskom organizacijom koja obavlja zdravstvenu zaštitu pčela

 

4. Potvrdu, ako je poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srbije

 

5. Dokaz o uplati - original uplatnica

 

Svrha: troškovi postupka

Iznos: 1.500,00 dinara

Broj žiro računa: 840-1562845-88

Broj modela: 97

Poziv na broj: 02-41900-0000-74232101

Primalac: Uprava za veterinu

 

6. Ukoliko je u pitanju pravno lice fotokopiju rešenja Agencije za registar privrednih subjekata o upisu u registar privrednih subjekata.

 

Zahtev i priloge dostaviti na adresu:

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Uprava za veterinu

Omladinskih brigada 1

11070 Novi Beograd

 

 

 

 

Napomena urednika, na osnovu izvora (Bilten Društva pčelara "Beograd"):

 

Uputstvo se odnosi na sve pčelare u Srbiji.