V...

bulletVAROOZA

Invaziona bolest pčela, izazvana krpeljom Varroa jacobsoni

bulletVENTILACIJA KONICE

Regulisanje razmene vazduha u konici koja je neophodna radi snabdevanja legla kiseonikom i udaljavanja ugljendioksida i vodene pare

bulletVENTILACIONI OTVOR

Otvor pri vrhu prednje strane konice ili na poklopnoj dasci, radi postizanja bolje ventilacije u konici.

bulletVETAČKA OPLODNJA MATICA

Unoenje sperme truta u polni organ neoplođene matice, pomoću specijalnog aparata

bulletVETAČKI MED

Slatka gusta tečnost, koja je dobijena bez učeća pčela, koristi se kao zaslađivač ili za proizvodnju pčelinje hrane.

bulletVETAČKO ROJENJE

Umnoavanje pčelinjeg drutva odvajanjem ramova sa leglom, medom i pčelama u drugu konicu, ili samo stresanjem pčela sa maticom iz kutije u drugu konicu

bulletVIBRACIONI NO

Sprava za otklapanje votanih poklopčića sa ramova sa medom, pomoću vibrirajućeg noa, zagrevanog vodenom parom

bullet

VILJUKA ZA OTKLAPANJE SAĆA

Naprava u obliku iroke viljuke sa puno tankih duih zubaca, koja slui za otklapanje votanih poklopčića.

bulletVIRUSNE BOLESTI

Bolesti pčela izazvane virusima: meinasto leglo, hronična paraliza itd.

bulletVOSAK

Proizvod votanih lezda pčela, koji pčele koriste za gradnju saća. To je i naziv za proizvod koji se dobija preradom votine, topljenjem saća.

bulletVOSKOV MOLJAC

tetočina, leptir, čije se gusenice hrane voskom

bulletVOTANE LEZDE

Pčelinje lezde koje luče vosak, parno raspoređene na četiri poslednja prstena pčele

bulletVOTENJE RAMOVA

Stavljanje votanih satnih osnova u oičen ram, radi dodavanja u pčelinje drutvo

bulletVOTINA

Saće koje je pripremljeno za topljenje, neprečićen vosak, voskovarina je u istom značenju, ali znači i ostatak od rastopljenog voska

bulletVRCANJE MEDA

Istresanje meda iz saća pomoću centrifuge

bulletVRESAK

Medonosna biljka, raste u Dalmaciji i Crnoj Gori, cveta u drugoj polovini leta i u jesen

bulletVRKARA

Primitivna konica sa nepokretnim saćem, napravljena u vidu kupe, od pruća ili loze

Povratak na početak