U...

bulletULICA

Prostor između dva rama, osnosno dva susedna saća

bulletUNOS NEKTARA

Količina nektara koju pčele za jedan određeni period (dan, nekoliko dana ili u toku jedne pae ili sezone) unesu u konicu.

bulletUTOPLJAVAJUĆI MATERIJAL

Materijal sa dobrim izolacionim osobinama, kojim se utopljava konica, npr. novinski papir, krpe, stiropor, jastučići od slame, piljevine.

bulletUTOPLJAVANJE KONICE

Stavljanje utopljavajućeg materijala na poklopnu dasku konice, ili sa strane pregradne daske, radi postizanja boljeg toplotnog reima u konici.

Povratak na početak